2023
Wymagania IMO w 2024 r. - Biuletyn Ośrodka ds. IMO nr 18/2023
Zestawienie postanowień IMO - II półrocze 2023 r. - Biuletyn Ośrodka ds. IMO nr 17/2023
Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu IMO ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC 9) - Biuletyn Informacyjny nr 16/2023
Światowy Dzień Morza i jubileusz Konwencji MARPOL - Biuletyn Informacyjny nr 15/2023
Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. implementacji instrumentów IMO (III 9) - Biuletyn Informacyjny 14/2023
Zestawienie postanowień IMO - I półrocze 2023 r. - Biuletyn Informacyjny 13/2023
Najważniejsze postanowienia 80. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 80) - Biuletyn Informacyjny 12/2023
IMO przyjmuje zmienioną strategię ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z żeglugi międzynarodowej - Biuletyn Informacyjny 11/2023
Najważniejsze postanowienia 15. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej IMO ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 15) - Biuletyn Informacyjny 10/2023
Najważniejsze postanowienia 107. sesji Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MSC 107) - Biuletyn Informacyjny 09/2023
Najważniejsze postanowienia 10. sesji Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) - Biuletyn Informacyjny 08/2023
Najważniejsze postanowienia 10. sesji Podkomitetu ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia (IMO PPR 10) - Biuletyn Informacyjny 07/2023
Najważniejsze postanowienia 110. sesji Komitetu IMO ds. prawnych (LEG) - Biuletyn Informacyjny 06/2023
Najważniejsze postanowienia 14. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej IMO ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 14) - Biuletyn Informacyjny 05/2023
Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. Systemów i Wyposażenia Statków (SSE IMO) - Biuletyn Informacyjny 04/2023
Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu IMO ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (IMO HTW 9) - Biuletyn Informacyjny 03/2023
Najważniejsze Postatnowienia 9. Sesji Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SDC 9) - Biuletyn Informacyjny 02/2023
Zestawienie postanowień IMO - II półrocze 2022 r. - Biuletyn Informacyjny 01/2023
2022
Najważniejsze postanowienia 79 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC79) - Biuletyn Informacyjny 16/2022
Postanowienia IMO wchodzące w życie w 2023 roku - Biuletyn Informacyjny 15/2022
Najważniejsze postanowienia 106 sesji Komitetu IMO ds. bezpieczeństwa morskiego (MSC 106) - Biuletyn Informacyjny 14/2022
Najważniejsze postanowienia 8. sesji Podkomitetu CCC - Biuletyn Informacyjny 13/2022
Zestawienie postanowień IMO - I półrocze 2022 r.- Biuletyn Informacyjny 12/2022
Najważniejsze postanowienia 8. sesji Podkomitetu ds. Implementacji Instrumentów IMO- Biuletyn Informacyjny 11/2022
Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu NCSR - Biuletyn Informacyjny 10/2022
Najważniejsze postanowienia 78 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (IMO MEPC) - Biuletyn Informacyjny 09/2022
Najważniejsze postanowienia 12. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji GHG ze statków IMO (ISWG-GHG 12) - Biuletyn Informacyjny 08/2022
Najważniejsze postanowienia 105. sesji Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MSC 105) - Biuletyn Informacyjny 07/2022
Najważniejsze postanowienia 9 sesji Podkomitetu ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO PPR 9) - Biuletyn Informacyjny 06/2022
Najważniejsze postanowienia 109. sesji Komitetu Prawnego IMO (LEG 109) - Biuletyn Informacyjny 05/2022
Najważniejsze postanowienia 8. sesji Podkomitetu ds. Statkowych Systemów i Wyposażenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SSE 8) - Biuletyn Informacyjny 04/2022
Najważniejsze postanowienia 8. sesji Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO HTW 8) - Biuletyn Informacyjny 03/2022
Najważniejsze postanowienia 11. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 11) - Biuletyn Informacyjny 02/2022
Najważniejsze postanowienia 8. sesji Podkomitetu ds. Projektowania i Budowy Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SDC 8) - Biuletyn Informacyjny 01/2022
2021
Zestawienie postanowień IMO w II półroczu 2021 - Biuletyn Informacyjny 10/2021
Najważniejsze postanowienia 32. sesji Zgromadzenia IMO - Biuletyn Informacyjny 9/2021
Wykaz wymagań IMO wchodzące w życie w 2022 r. - Biuletyn Informacyjny 8/2021
Najważniejsze postanowienia 77. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego - Biuletyn Informacyjny 7/2021
Najważniejsze postanowienia 104. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (MSC) - Biuletyn Informacyjny 6/2021
Zestawienie postanowień IMO w I półroczu 2021 - Biuletyn Informacyjny 5/2021
Najważniejsze postanowienia 108. sesji Komitetu Prawnego (LEG 108) - Biuletyn Informacyjny 4/2021
Najważniejsze postanowienia 7. sesji Podkomitetu ds. Implementacji Instrumentów IMO (III) - Biuletyn Informacyjny 3/2021
Najważniejsze postanowienia 76. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
Najważniejsze postanowienia 103. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC
Nowy kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS
2020
01/12/2020 - Najważniejsze postanowienia 75. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC
25/11/2020 - Najważniejsze postanowienia ze 102 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC
2019
15/07/2019 - Najważniejsze postanowienia z 101. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
07/06/2019 - Najważniejsze postanowienia 74. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)
01/01/2019 - Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2019 r.
2018
20/12/2018 - Najważniejsze postanowienia z 100. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
14/11/2018 - Polski Rejestr Statków S.A. rozpoczyna proces wdrażania wymagań IMO w zakresie globalnej redukcji siarki w paliwach żeglugowych do 0,5%
09/11/2018 - Najważniejsze postanowienia 73. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)
16/10/2018 - Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki w paliwie żeglugowym – co należy wiedzieć
27/09/2018 - Przesłania Międzynarodowej Organizacji Morskiej na lata 2018 i 2019
20/06/2018 - PRS na Światowych Dniach Morza i Kongresie Morskim w Szczecinie
13/06/2018 - PRS partnerem 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie
12/06/2018 - Najważniejsze postanowienia z 99 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
28/05/2018 - Nowa edycja Informatora o działalności IMO
26/04/2018 - Najważniejsze postanowienia z 72 sesji Komitetu Ochrony Środowiska (MEPC)
28/02/2018 - Nowe wymagania Konwencji MARPOL w zakresie postępowania z odpadami i gromadzenia danych o zużyciu paliwa na statkach.
06/02/2018 - Nowa edycja Książki zapisów o postępowaniu z odpadami