PRS CERTYFIKACJA

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 75 11 273
fax: +48 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PION CERTYFIKACJI / CERTIFICATION DIVISION

---

dc@prs.pl

Jacek Papiński

Dyrektor Pionu Certyfikacji
Director for Certification Division

+48 58 75 11 273

jacek.papinski@prs.pl

Przedstawiciel Dyrektora Pionu Certyfikacji / Representative of Certification Division Director

Aneta Wojtkowiak-Iwanow

+48 58 75 11 285

aneta.wojtkowiak-iwanow@prs.pl

Z-ca Dyrektora Pionu Certyfikacji ds. Klientów Strategicznych / Certification Deputy Director for Strategic Clients

Dariusz Hejmej

+48 601 917 514

dariusz.hejmej@prs.pl

Biuro Rozwoju Certyfikacji / Certification Development Bureau

Krzysztof Brokowski

Kierownik/Manager

+48 601 832 488

krzysztof.brokowski@prs.pl

Katarzyna Gosk

Referent/Clerk
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 315

katarzyna.gosk@prs.pl

Karolina Gurbisz

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 328

karolina.gurbisz@prs.pl

Alicja Linda

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 397

alicja.linda@prs.pl

Beata Michalska

Menadżer ds. Rozwoju Certyfikacji
Manager of Certification Development

+48 603 301 778

beata.michalska@prs.pl

Romana Poturalska

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 330

romana.poturalska@prs.pl

Patrycja Przybylska-Rezmer

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 147

patrycja.przybylska-rezmer@prs.pl

Paulina Szczygieł

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 274

paulina.szczygiel@prs.pl

Monika Wilczewska

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 386

monika.wilczewska@prs.pl

Lucyna Wojciechowska

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant
Koordynator ds. szkoleń/Training Courses Coordinator

+48 58 75 11 398

lucyna.wojciechowska@prs.pl

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania / Management Systems Certification Bureau

Małgorzata Kozłowska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 286

malgorzata.kozlowska@prs.pl

Andrzej Dżon

Auditor

+48 609 993 223

andrzej.dzon@prs.pl


Michał Gałecki

Auditor

+ 48 58 75 11 208

michal.galecki@prs.pl

Zbigniew Geca

Auditor

+48 601 811 248

zbigniew.geca@prs.pl

Kazimierz Górecki

Auditor

+48 601 650 524

kazimierz.gorecki@prs.pl

Grzegorz Marchewka

Auditor

+48 603 072 475

grzegorz.marchewka@prs.pl

Marek Skowroński

Auditor

+48 58 75 11 283

marek.skowronski@prs.pl

Anna Smutniak

Auditor

+48 58 75 11 289

anna.smutniak@prs.pl

Waldemar Staszak

Auditor

+48 58 75 11 135

waldemar.staszak@prs.pl

Urszula Swat

Auditor

+48 603 710 510

urszula.swat@prs.pl

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób / Products and Persons Certification Bureau

Przemysław Gałka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 287

przemyslaw.galka@prs.pl

Tomasz Bieszk

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 176

tomasz.bieszk@prs.pl

Władysław Bogdanowicz

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 189

wladyslaw.bogdanowicz@prs.pl

Przemysław Gromow

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 247

przemyslaw.gromow@prs.pl

Mirosław Klimek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 252

miroslaw.klimek@prs.pl

Marcin Koszorek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 388

marcin.koszorek@prs.pl

Mateusz Płomiński

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 146

mateusz.plominski@prs.pl

Marta Szymanowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 119

marta.szymanowska@prs.pl

Lech Zimny

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 232

lech.zimny@prs.pl

Laboratorium Badawcze / Testing Laboratory

Władysław Bogdanowicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 189

wladyslaw.bogdanowicz@prs.pl