Podstawowe informacje

 

Bezpieczeństwo żywności jest jednym z kluczowych aspektów zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt dla przedsiębiorców funkcjonujących w łańcuch dostaw żywności. Stąd tak ważne jest zachowanie odpowiednich warunków i prowadzenie odpowiednich działań na wszystkich etapach produkcji oraz w całym łańcuchu obrotu żywnością.

Duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności ma też produkcja opakowań i materiałów opakowaniowych. Opakowania żywności pełnią wiele istotnych funkcji: zabezpieczają zawartość przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem, wyciekiem lub utratą, zachęcają do zakupu produktu przez konsumenta, dostarczają wymaganych informacji o produkcie, stąd też wdrożenie i certyfikacja   systemu zarzadzania  produkcją opakowań staje się podstawowym wymaganiem producentów żywności.

Jednym z najlepszych narzędzi wspierających to podejście jest certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 - program, który stworzyła niezależna organizacja typu non profit – Foundation for Food Safety System Certification (Fundacja dla Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności) zlokalizowana w Holandii. Program po raz pierwszy został wydany 15 maja 2009.

Certyfikacja FSSC 22000 umożliwia organizacjom wykorzystanie standardu do spełnienia wymagań globalnych sieci handlowych czy wiodących firm spożywczych w ramach jednego, uznanego międzynarodowo systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw żywności. Certyfikacja FSSC 22000 jest w pełni uznana przez GFSI Global Food Safety Initiative (Globalna Inicjatywa dotycząca Bezpieczeństwa Żywności), organizację zajmującą się oceną i porównywaniem międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności  i traktowana przez nią na równi z certyfikacją IFS czy BRCGS.

Program certyfikacji FSSC 22000 to niezależny, transparentny oraz kompleksowy system certyfikacji bezpieczeństwa żywności o szerokim międzynarodowym uznaniu, oparty na wymaganiach normy ISO 22000, ISO/TS 22003 oraz specyfikacjach technicznych dla sektorowych programów wstępnych i dodatkowych wymaganiach FSSC 22000. Zapewnia skuteczne zarządzanie w celu kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, minimalizowania ryzyka i gwarancji produkcji bezpiecznej żywności. Wpływa na obniżenie kosztów produkcji, zwrotów czy reklamacji klientów.

 

Korzyści z certyfikacji

  • spełnienie wymagań klienta w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, potwierdzonego certyfikatem FSSC 22000, a tym samym wzrost zaufania i bezpieczeństwa konsumentów
  • międzynarodowy standard uznany przez GFSI, dzięki czemu zwiększa wiarygodność zarówno systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów, jak i żywności
  • Równoważna certyfikacja do innych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności takich jak IFS czy BRCGS
  • wzrost bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz transgraniczna harmonizacja systemów certyfikacji
  • umożliwia integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak jakość (ISO 9001), bezpieczeństwo i higiena pracy (ISO 45001), zarządzanie środowiskiem (ISO 14001)
  • umocnienie pozycji firmy na rynku – uzyskanie przewagi konkurencyjnej
  • wzrost zaufania opinii publicznej i państwowych organów kontrolnych
  • zmniejszenie ilości auditów prowadzonych przez klientów, tzw. „drugiej strony”
  • ułatwienie współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw

Skuteczny system zarządzania FSSC 22000 i niezależna jego certyfikacja jest kluczowymi elementem kultury bezpieczeństwa żywności, która od niedawna stała się wymaganiem prawnym przedsiębiorstw związanych z branżą spożywczą.