Podstawowe informacje

FSSC 22000 umożliwia organizacjom wykorzystanie standardu do spełnienia wymagań globalnych sieci handlowych czy wiodących firm spożywczych w ramach jednego, uznanego międzynarodowo systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw żywności. Wyróżnia go przydatność dla sprzedawców detalicznych, ponieważ program łączy podejście systemu zarządzania, metodologię HACCP i szczegółowe wytyczne dotyczące programów wstępnych, zapewniając spójność i integralność we wszystkich zakresach.

Niezwykle istotną zaletą programu jest pełne uznanie przez GFSI - Global Food Safety Initiative (Globalna Inicjatywa dotycząca Bezpieczeństwa Żywności), organizację zajmującą się oceną międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności i traktowanie FSSC 22000 na równi z certyfikacją IFS czy BRC.

Korzyści z certyfikacji

  • zaprezentowanie klientom i kooperantom zaangażowania w zachowanie należytej staranności bezpieczeństwo produktów  żywnościowych,
  • spełnienie wymagań klienta w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, potwierdzone certyfikatem FSSC 22000, a tym samym wzrost zaufania i bezpieczeństwa konsumentów;
  • większa wiarygodność systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów, jak i samej żywności dzięki uznaniu standardu przez GFSI;
  • wzrost bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz transgraniczna harmonizacja systemów certyfikacji;
  • wzrost zaufania opinii publicznej i państwowych organów kontrolnych;
  • zmniejszenie ilości auditów prowadzonych przez klientów, tzw. „drugiej strony”;
  • ułatwienie współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw;
  • równoważna certyfikacja do innych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak IFS czy BRC;
  • możliwość łatwej integracji z innymi systemami zarządzania, takimi jak jakość (ISO 9001), bezpieczeństwo i higiena pracy (OHSAS 18001 czy ISO 45001), zarządzanie środowiskiem (ISO 14001).