Podstawowe informacje

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące planowania, funkcjonowania, monitorowania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania, aby w przypadku wystąpienia zakłóceń w prowadzonych działaniach biznesowych być na nie przygotowanym, zmniejszyć ich oddziaływanie na organizację, odpowiednio reagować i być w stanie odtworzyć działania. Są to ogólne wymagania, możliwe do zastosowania dla wszystkich organizacji, niezależnie od typu i wielkości organizacji oraz charakteru prowadzonej działalności. 

Norma ISO 22301 w ostatnim czasie zyskała spore zainteresowanie z wielu powodów. Przede wszystkim zarządzanie ciągłością działania zgodne z ISO 22301 zostało docenione w okresie Pandemii COVID-19 jako odpowiedni, na ten trudny czas, system zarządzania, pomagający przygotować się do sytuacji kryzysowych i je przetrwać. Szczególnie w związku z tym powodem, każde przedsiębiorstwo powinno się zastanowić czy nie wykorzystać normy ISO 22301 przy wzmacnianiu swojej działalności.  Norma ISO 22301 została również wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.10.2018 w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej jako wymaganie, które opisuje jak ma być zbudowana dokumentacja opisująca usługę kluczową realizowaną przez Operatorów Usług Kluczowych.

Dlaczego warto certyfikować system zarządzania na zgodność z ISO 22301?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością działania pozwoli Organizacji na wykorzystanie wynikających z normy środków nadzoru oraz możliwości zarządzania ogólną zdolnością Organizacji do ciągłości działania podczas zakłóceń. Pozwoli to organizacji między innymi:

  • w aspekcie operacyjnym tworzyć przewagę konkurencyjną, chronić i wzmacniać swoją reputację i wiarygodność oraz budować odporność organizacyjną;
  • w aspekcie finansowym ograniczyć ekspozycję na ryzyko prawne i finansowe oraz zmniejszyć bezpośrednie i pośrednie koszty zakłóceń w działaniach organizacji;
  • z perspektywy stron zainteresowanych uwzględniać ich oczekiwania i wzmacniać zaufanie w zdolność organizacji do odnoszenia sukcesu;
  • w aspekcie procesów wewnętrznych doskonalić zdolność do zachowania skuteczności podczas zakłóceń w działaniach organizacji, skutecznie i efektywnie wykazywać proaktywną kontrolę zagrożeń oraz uwzględniać zagrożenia operacyjne.

Dlaczego Certyfikacja z PRS?

  • jasna i prosta procedura certyfikacji
  • opieka dedykowanego pracownika przez cały cykl certyfikacji
  • kompetencje personelu gwarantujące najwyższą jakość usług
  • rzetelność, obiektywizm i praktyczne podejście do procesów certyfikacji
  • szybka realizacja usług oraz elastyczne podejście do wymagań klienta
  • potwierdzenie spełnienia standardów jakości przez jednostkę certyfikującą organizacje od 1994 r. (najdłużej na polskim rynku), co pozwala na uznanie na rynku międzynarodowym.