Podstawowe informacje

Normy z serii ISO 3834 są międzynarodowymi standardami jakościowymi dotyczącymi prawidłowego zarządzania procesem produkcji spawalniczej materiałów metalowych i mogą być podstawą certyfikacji w organizacjach, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze.

Do celów certyfikacji stosowane są normy:

  • ISO 3834-2:2021-09 zawierająca pełne wymagania jakości,
  • ISO 3834-3:2021-09 zawierająca standardowe wymagania jakości,
  • ISO 3834-4:2021-09 zawierająca podstawowe wymagania jakości.

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. prowadzi ocenę procesów spawalniczych w oparciu o akredytację AC114 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat wystawiony przez Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. to obiektywny dowód spełnienia wymagań międzynarodowych norm w zakresie bezpieczeństwa i jakości w procesach spawalniczych zarówno na warsztacie, jak i na placu budowy.

Korzyści z certyfikacji

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie to:

  • podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • potwierdzenie kompetencji personelu w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
  • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
  • zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów,
  • identyfikacja źródeł potencjalnych niezgodności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.