W dniach 27 lutego – 3 marca 2023 r. odbyła się 9. sesja Podkomitetu ds. Statkowych Systemów i Wyposażenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SSE 9), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział pracowników Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy pełnili rolę jej ekspertów oraz brali udział w pracach grup roboczych na tej sesji:

  • Adama Kulczykowskiego - Specjalisty Technicznego z Inspektoratu Okrętów Wojennych,
  • Marka Narewskiego – Specjalisty Technicznego z Inspektoratu Rozwoju Przepisów,
  • Katarzyny Wojciechowskiej - Specjalisty Technicznego z Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego,
  • Hanny Słąby – Sekretarza Sekcji SSE z Ośrodka ds. IMO.

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 4/2023, którego treść znajdą Państwo tutaj.