W dniach 20-24 marca br. odbyło się 14. posiedzenie Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 14), działającej z upoważnienia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (IMO MEPC). W obradach Grupy IMO wzięli udział pracownicy Polskiego Rejestru Statków S.A.:
•    Pan Bartosz Dombrzalski, Zastępca Kierownika Inspektoratu Maszynowo-wyposażeniowego i członek Sekcji krajowej IMO MEPC działającej w Ośrodku,
•    Pan dr inż. Krzysztof Kołwzan – Kierownik Ośrodka d/s IMO przy PRS S.A. i Przewodniczący Sekcji krajowej IMO MEPC.
Grupa skupiła się podczas swoich prac nad rewizją Strategii redukcji GHG IMO ze statków, w rezultacie czego przygotowano i uzgodniono jej ostateczny kształt, który zostanie przekazany w celu zatwierdzenia na 80 sesję IMO MEPC. Przebieg sesji i jej postanowienia przedstawiono w Biuletynie Informacyjnym Ośrodka ds. IMO nr 5/2023, którego treść znajdą Państwo tutaj.