Pracownik Administracyjny
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Obowiązki:

 • przyjmowanie zleceń od zleceniodawców, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • przygotowywanie dokumentów, prowadzenie korespondencji zewnętrznej;
 • przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji oraz przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnych;
 • sporządzanie wymaganych zestawień, okresowych sprawozdań dotyczących działalności komórki;
 • planowanie i zamawianie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe;
 • sporządzanie i rozliczanie w CRD poleceń wjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, przekazywanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych;
 • wspomaganie inspektorów/specjalistów technicznych w wypełnianiu/ obróbce dokumentacji związanej z realizowanymi zleceniami;
 • wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych nie wymienionych wyżej, a wynikających z potrzeb i zakresu działalności komórki.
 • prowadzenie ewidencji:
  • wystawianych dokumentów z realizacji zleceń, związanej korespondencji, zapisów dotyczących jakości oraz właściwe ich przechowywanie i archiwizowanie,
  • zleceń i wystawionych faktur,
  • teczek dokumentów,
  • urlopów wraz z ich odnotowywaniem w bazie,
  • numerów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • doświadczenie na stanowisku pracownika biurowego;
 • znajomość i stosowanie się do wymagań Systemu Zarządzania Jakością, zarządzeń, pism okólnych, komunikatów obowiązujących w PRS S.A.;
 • znajomość języka angielskiego (w piśmie);
 • znajomość pakietu MS Office i obsługi innych urządzeń biurowych;
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie stateczności i niezatapialności, wolnej burty
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. stateczności i niezatapialności oraz wolnej burty;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 •  dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wykonywanie pomiarów statków;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista ds. ochrony środowiska. Specjalność: Ochrona środowiska morskiego
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności urządzenia maszynowe, siłownie okrętowe (Akademia Morska, Politechnika);
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lat pracy w przemyśle stoczniowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub praktyka morska na statkach;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) zapewniająca sprawny kontakt z klientami zagranicznymi oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska morskiego, m.in. MARPOL, BWMC oraz przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem i towarów niebezpiecznych w Opakowaniach;
 • opracowywanie przepisów dla statków morskich, śródlądowych, doków pływających;
 • małych statków morskich, jednostek górnictwa;
 • certyfikacja wyrobów oraz firm na zgodność z wymaganiami PRS oraz Dyrektywami UE;
 • nadzór merytoryczny nad pracą inspektorów terenowych;
 • przeprowadzanie szkoleń.

Oferta ważna do odwołania


Specjalista, Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A.
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • potwierdzona bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • wykształcenie: wyższe techniczne - politechnika/ wyższe szkoły morskie, uniwersyteckie;
 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy w branży okrętowej lub około/okrętowej;
 • umiejętność pracy w zespole i pracy samodzielnej;
 • bardzo dobra umiejętność pracy w programach biurowych z pakietu Microsoft Office i Adobe.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie funkcji sekretarza wyznaczonych sekcji krajowych Ośrodka ds. IMO, polegającej na obsłudze merytorycznej i organizacyjnej ww. sekcji;
 • obsługa informacyjna klientów zewnętrznych oraz pracowników PRS S.A. w zakresie zagadnień będących w gestii Ośrodka.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie konstrukcyjnej ochrony p-poż., ochrony przed korozją i systemów przeciwporostowych, materiałów niemetalowych oraz recyklingu
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. konstrukcyjnej ochrony p-poż., ochrony przed korozją i systemów przeciwporostowych, materiałów niemetalowych oraz recyklingu/wykazu materiałów niebezpiecznych;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie B2/C1;
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Terenowy
Miejsce pracy: woj. Śląskie, woj. Małopolskie

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie przeglądów technicznych jednostek śródlądowych zgodnie z wymaganiami PRS, Dyrektywy UE - norma ESTRIN, ustaw dotyczących żeglugi śródlądowej;
 • prowadzenie odbiorów materiałów, wyrobów oraz urządzeń u producenta w Polsce i zagranicą;
 • prowadzenie egzaminów spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych wg. norm PN-EN ISO 9606-1/5 oraz PN-EN ISO 14732.

Nasze oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie techniczne, absolwenci kierunków mechanika budowa maszyn, budowy i projektowanie jednostek śródlądowych;
 • min 5 lat doświadczenia w danym obszarze, doświadczenie w pracy w służbach technicznych na stanowisku inspektora kontroli jakości zakładu produkcyjnego, inspektora dozoru technicznego;
 • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń technicznych;
 • znajomość dokumentacji technicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji;
 • znajomość metod i technik wykonywania badań DT oraz NDT - VT, PT, MT, UT, RT, LT;
 • posiadanie certyfikatów VT-2, IWI, IWE będzie dodatkowym atutem.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista ds. elektroniki i automatyki okrętowej
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie dokumentacji technicznej;
 • analiza dokumentów z nadzoru PRS;
 • certyfikacja wyrobów w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • tworzenie przepisów;
 • rzeczoznawstwo techniczne.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej;
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji oraz certyfikację wyrobów.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika);
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji, a także wyposażenia kadłubowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołaniaInspektor Centrali – Specjalista ds. maszynowych. Specjalność: okrętowe układy napędowe
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska,
 • specjalność: siłownie okrętowe,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) przy budowie lub nadzorze nad budową statków w zakresie instalacji okrętowych, wyposażenia i urządzeń mechanicznych lub praktyka morska na statkach o specjalności mechanika,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania.


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.