Inspektor Terenowy
Miejsce pracy: woj. śląskie, woj. małopolskie, woj. opolskie, woj. świętokrzyskie, woj. dolnośląskie.

Wymagania:

 • odbiory materiałów (w tym spawalniczych) i wyrobów (urządzenia i wyposażenie okrętowe, kontenery itp.);
 • w zakresie żeglugi śródlądowej: przeglądy jednostek i obiektów pływających;
 • egzaminowanie spawaczy, oceny złącz spawanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika/Uczelnia techniczna) z obszaru jak niżej;
 • min. 5 lat doświadczenia w branży mechanicznej min. z obszaru spawalnictwa, śródlądowych jednostek pływających, infrastruktury przemysłowej, nadzoru jakości w zakładzie produkcyjnym maszyn/urządzeń/wyposażenia (związanego z branżą morską – będzie dodatkowym atutem);
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji;
 • uprawnienia VT2, E+D+P będą dodatkowym atutem.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali Nadzoru Statków Morskich

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej statków z Armatorami, inspektorami placówek terenowych;
 • prowadzenie korespondencji z Administracjami Państwa Bandery;
 • współpraca ze specjalistami technicznymi OT;
 • bieżąca współpraca z instytucjami klasyfikacyjnymi;
 • koordynacja nadzorów statków morskich wykonywanych przez PRS na zlecenie innych instytucji klasyfikacyjnych;
 • weryfikacja dokumentów po przeglądach statków;
 • wnioskowanie o nadanie, odnowienie i pozbawienie klasy w odniesieniu do statków morskich;
 • podejmowanie decyzji o zawieszaniu i przywracaniu klasy w odniesieniu do statków morskich;
 • wnioskowanie o wydanie, odnowienie i unieważnienie certyfikatów konwencyjnych;
 • podejmowanie decyzji o zawieszaniu i przywracaniu ważności certyfikatów konwencyjnych;
 • uczestnictwo w zewnętrznych audytach (DEKRA/ IACS, EMSA, Flagi).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności okrętowe/mechaniczne/elektryczne;
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lat pracy w towarzystwie klasyfikacyjnym/przemyśle stoczniowym;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) zapewniająca sprawny kontakt z klientami zagranicznymi oraz weryfikację dokumentów.

Oferta ważna do odwołania


Student/ka na praktyki w Ośrodku ds. IMO
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • ukończone (lub w trakcie) studiów wyższych- Politechnika/ Uniwersytety morskie;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość oprogramowania MS Office;
 • chęć pogłębiania wiedzy.

Zapewnimy:

 • szkolenie - wiedza ogólna IMO, praca Ośrodka;
 • część praktyki będzie polegała na archiwizacji dokumentów Ośrodka ds. IMO – pod okiem specjalistów Ośrodka.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Terenowy
Miejsce pracy: Placówka Kołobrzeg

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne, absolwenci kierunków mechanika budowa maszyn, budowy i projektowanie jednostek pływających;
 • min. 5 lat doświadczenia w danym obszarze, doświadczenie w pracy w służbach technicznych na stanowisku inspektora kontroli jakości zakładu produkcyjnego, inspektora dozoru technicznego;
 • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń technicznych;
 • znajomość dokumentacji technicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji;
 • znajomość metod i technik wykonywania badań DT oraz NDT - VT, PT, MT, UT, RT, LT;
 • posiadanie certyfikatów VT-2, IWI, IWE będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie przeglądów technicznych jednostek;
 • prowadzenie odbiorów materiałów, wyrobów oraz urządzeń u producenta w Polsce i zagranicą;
 • prowadzenie egzaminów spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie stateczności i niezatapialności, wolnej burty
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. stateczności i niezatapialności oraz wolnej burty;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 •  dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wykonywanie pomiarów statków;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista ds. ochrony środowiska. Specjalność: Ochrona środowiska morskiego
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności urządzenia maszynowe, siłownie okrętowe (Akademia Morska, Politechnika);
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lat pracy w przemyśle stoczniowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub praktyka morska na statkach;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) zapewniająca sprawny kontakt z klientami zagranicznymi oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska morskiego, m.in. MARPOL, BWMC oraz przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem i towarów niebezpiecznych w Opakowaniach;
 • opracowywanie przepisów dla statków morskich, śródlądowych, doków pływających;
 • małych statków morskich, jednostek górnictwa;
 • certyfikacja wyrobów oraz firm na zgodność z wymaganiami PRS oraz Dyrektywami UE;
 • nadzór merytoryczny nad pracą inspektorów terenowych;
 • przeprowadzanie szkoleń.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie konstrukcyjnej ochrony p-poż., ochrony przed korozją i systemów przeciwporostowych, materiałów niemetalowych oraz recyklingu
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. konstrukcyjnej ochrony p-poż., ochrony przed korozją i systemów przeciwporostowych, materiałów niemetalowych oraz recyklingu/wykazu materiałów niebezpiecznych;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie B2/C1;
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista ds. elektroniki i automatyki okrętowej
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej;
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji oraz certyfikację wyrobów.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie dokumentacji technicznej;
 • analiza dokumentów z nadzoru PRS;
 • certyfikacja wyrobów w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • tworzenie przepisów;
 • rzeczoznawstwo techniczne.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika);
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji, a także wyposażenia kadłubowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.