Polski Rejestr Statków aktywnie włącza się w popularyzowanie wiedzy w tematach szczególnie istotnych dla działalności swoich klientów jak i w zagadnieniach ważnych z punktu widzenia gospodarki naszego kraju oraz szerzej w skali międzynarodowej. Wyrazem tego są organizowane przez nas wydarzenia branżowe oraz prelekcje naszych ekspertów na konferencjach naukowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń na organizowane lub współorganizowane przez PRS seminaria i konferencje.

 

Seminaria i konferencje w 2020 r.
V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2020, 23 stycznia 2020
Seminarium Cyberbezpieczeństwo jako element bezpiecznej eksploatacji statku, 21 stycznia 2020
Konferencja Globalne wyzwania dotyczące redukcji GHG dla żeglugi międzynarodowej i przemysłu stoczniowego, 9 stycznia 2020
Konferencje z poprzednich lat
Seminaria z lat wcześniejszych