Polski Rejestr Statków aktywnie włącza się w popularyzowanie wiedzy w tematach szczególnie istotnych dla działalności swoich klientów jak i w zagadnieniach ważnych z punktu widzenia gospodarki naszego kraju oraz szerzej w skali międzynarodowej. Wyrazem tego są organizowane przez nas wydarzenia branżowe oraz prelekcje naszych ekspertów na konferencjach naukowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń na organizowane lub współorganizowane przez PRS seminaria i konferencje.

 

Seminaria i konferencje własne PRS w 2022 r.
FIT FOR 55 Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego, 10 lutego
The Scope of Stability Safety as a Workshop for Shipowners nad Operators, 26 stycznia
Seminaria i konferencje własne PRS w 2021 r.
Seminarium online - Zastosowanie Wstępnej Strategii Redukcji Emisji GHG Do Statków Istniejących
Seminarium online - Perspektywy rozwoju żeglugi autonomicznej - MASS, luty 2021
Seminaria i konferencje własne PRS w 2020 r.
Seminarium online Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych w portach, październik 2020
Seminarium Cyberbezpieczeństwo jako element bezpiecznej eksploatacji statku, 21 stycznia 2020
Konferencja Globalne wyzwania dotyczące redukcji GHG dla żeglugi międzynarodowej i przemysłu stoczniowego, 9 stycznia 2020
Seminaria z lat wcześniejszych
Konferencje naukowe z udziałem pracowników PRS
Konferencje 2022
Konferencje 2021
Konferencje 2020
Konferencje z poprzednich lat