Polski Rejestr Statków aktywnie włącza się w popularyzowanie wiedzy w tematach szczególnie istotnych dla działalności swoich klientów jak i w zagadnieniach ważnych z punktu widzenia gospodarki naszego kraju oraz szerzej w skali międzynarodowej. Wyrazem tego są organizowane przez nas wydarzenia branżowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń na organizowane lub współorganizowane przez PRS seminaria i konferencje.