Szkolenia w zakresie techniki i technologii:

  • obowiązujące w gospodarce morskiej wymagania norm, konwencji, przepisów, itp.
  • szkolenia z zakresu stateczności i wytrzymałości zmęczeniowej kadłuba,
  • nowo wchodzące przepisy techniczne i ochrony środowiska,
  • wymagania techniczne dla konstrukcji morskich, w tym kontenerów i konstrukcji offshore,
  • zagadnienia związane z projektowaniem, budową i próbami statków i okrętów wojennych,
  • obliczenia konstrukcyjne jednostek pływających,
  • prace w przestrzeniach zamkniętych,
  • ocena ryzyka