Polski Rejestr Statków, przywiązując ogromną wagę do stałego podnoszenia poziomu wiedzy swoich inspektorów oraz zapewnienia im dostępu do najnowszych regulacji prawnych, stworzył system ustawicznego szkolenia i treningów inspektorskich. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów dzielimy się tą wiedzą i doświadczeniami oferując szkolenia w zakresie posiadanych kompetencji.

Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników swoich organizacji.