.

Zakończenie budowy statku wielozadaniowego Zodiak II

06.08.2020

W najbliższym czasie PRS zakończy swoje zadania przy nadzorze nad budową jednostki B618/1 - Zodiak II. Wielozadaniowy statek został zbudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding i jest jedną z dwóch bliźniaczych je... Więcej »

Nowe wydanie normy ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania - Wymagania

04.08.2020

W związku z opublikowaniem nowego wydania normy ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania - Wymagania informujemy, że zgodnie z Rezolucją IAF nr 2019-17 ustalono trzyletni okres przejściowy dla w... Więcej »

Odszedł Piotr Soyka

03.08.2020

PRS z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Piotra Soyki, prezesa Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A., który zmarł niespodziewanie w dniu wczorajszym. Odszedł człowiek niezwykle zasłużony dla branży... Więcej »

Praca badawczo-rozwojowa PRS na rzecz ograniczenia emisji hałasu jachtu motorowego

02.08.2020

PRS zrealizował ostatnio pro środowiskowy projekt badawczy dla polskiego producenta jachtów i łodzi z Augustowa – firmy Balt Yacht Stocznia Jachtowa. Projekt został wykonany na podstawie wygranego przetargu zorganizowanego w ramach gr... Więcej »

Wykaz maseczek ochronnych z certyfikatem PRS

23.07.2020

PRS jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej posiada m.in. kompetencje do certyfikacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Wiele z nich, głównie maseczki oferowane na rynkach wielu krajów świata, nie spełnia odpowie... Więcej »

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z żeglugi głównym tematem nieformalnych dyskusji w IMO

22.07.2020

W dniach 6-10 lipca Międzynarodowa Organizacja Morska zorganizowała nieformalne zdalne sesje dyskusyjne poświęcone krótkoterminowym środkom mającym na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w żegludze międzynarodowej oraz ocen... Więcej »

Konsultacje Warsztatowe 130/P

17.07.2020

27 września 2019, PRS udostępnił Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”, będącą efektem własnych prac rozwojowo-badawczych PRS połączonych z doświadczeniami partnerów zaangażowanych w projekty MFW. PR... Więcej »

Certyfikacja ISO 22301 odpowiedzią na aktualne wyzwania przedsiębiorstw.

17.07.2020

Zarządzanie ciągłością działania w czasach pandemii COVID-19. Certyfikacja ISO 22301 odpowiedzią na aktualne wyzwania przedsiębiorstw. Więcej »