.

Kamień milowy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

02.07.2020

Kamień milowy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - podpisano List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Więcej »

O zagadnieniach związanych z bezpiecznym recyklingiem statków mówi Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS S.A.

01.07.2020

Waga kwestii związanych ze złomowaniem statków i potrzeba ich formalnego uregulowania została dostrzeżona przez wspólnotę międzynarodową już w latach osiemdziesiątych XX w. Statki po zakończeniu ich eksploatacji są uznawane za odpady... Więcej »

Wykaz maseczek ochronnych z certyfikatem PRS

30.06.2020

PRS jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej posiada m.in. kompetencje do certyfikacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Wiele z nich, głównie maseczki oferowane na rynkach wielu krajów świata, nie spełnia odpowie... Więcej »

Wytyczne PRS dot. cyberbezpieczeństwa w żegludze

30.06.2020

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem a także wychodząc naprzeciw wymaganiom IMO, PRS opracował poradnik skupiający wytyczne dot. cyberbezpieczeństwa dla właścicieli statków. Więcej »

Podpisanie Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

29.06.2020

W najbliższą środę, dnia 1 lipca 2020 r. w Warszawie nastąpi uroczyste podpisanie Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce pomiędzy rządem RP a przedstawicielami branży offshore wind w Polsce... Więcej »

Dzień Marynarza 2020

25.06.2020

Dzień Marynarza obchodzony jest 25 czerwca. Ma on na celu podkreślenie i uznanie wyjątkowego wkładu marynarzy z całego świata w międzynarodowy handel morski, światową gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie. Więcej »

PRS dzieli się doświadczeniem i wiedzą naukowo-badawczą ze studentami PG

16.06.2020

Dnia 4 czerwca 2020 r. po raz kolejny przedstawiciel PRS - Pani Monika Warmowska-Gadzińska, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego, została zaproszona do wygłoszenia krótkiego wykładu dla studentów Matematyki I i II stopnia Wydział... Więcej »

Szkolenie online PRS: Wymagania ISO 22000:2018

16.06.2020

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń PRS w obszarze certyfikacji systemów zarządzania żywnością zgodnego z normą ISO 22000:2018 i wprowadzonych zmian. Więcej »