Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. jest certyfikowana na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, w następujących obszarach:

a) tworzenie i nowelizacja przepisów budowy i klasyfikacji obiektów pływających, obiektów przemysłowych, a także wytycznych do nadzoru konwencyjnego i administracyjnego wynikającego z upoważnień udzielonych PRS przez rządy;

b) prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do: obiektów pływających, w tym okrętów wojennych; obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa; konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych; budowy i remontu kontenerów; produkcji materiałów i wyrobów; uznawania wyrobów, wytwórni i firm serwisowych;

c) prowadzenie ekspertyz technicznych, szkoleń i doradztwa technicznego.

Ponadto, działalność PRS jest certyfikowana na zgodność z Wymaganiami systemu zarządzania jakością IACS (IQMSR) w zakresie:

Klasyfikacja statków i mobilnych instalacji morskich w odniesieniu zarówno do nowych budów, jak i statków w eksploatacji. Prace konwencyjne przeprowadzane z upoważnienia Administracji morskich.

Działalność PRS objęta jest również certyfikacją na zgodność z wymaganiami publikacji NATO – AQAP 2110:2016 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych: prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do: obiektów pływających o przeznaczeniu specjalnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz infrastruktury i offshore.

PRS jest również jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarządzania oraz w obszarze certyfikacji wyrobów i osób.