Od dnia 1 grudnia 2020 PRS wystawia dokumenty elektroniczne dla klasyfikowanych przez nasze towarzystwo statków. W pierwszym etapie nowa usługa obejmuje certyfikaty dla statków morskich i małych statków morskich.

Wdrożenie nowoczesnego, wygodniejszego i w obecnej dobie bezpieczniejszego rozwiązania umożliwia otrzymanie i obieg dokumentów klasyfikacyjnych i konwencyjnych w wersji elektronicznej. Dotychczas wszelkie wystawiane przez nas certyfikaty, by były ważne, musiały być wydane w wersji papierowej.

Certyfikaty wystawione w formie elektronicznej są równorzędne z dotychczasowymi dokumentami papierowymi. E-certyfikaty zawierają wszystkie dane z dotychczasowych wersji papierowych, włącznie z ich autoryzacją przez PRS, a ich posiadanie w postaci pliku nie wymaga przechowywania dodatkowo certyfikatów papierowych.

Zalety elektronicznych certyfikatów dla armatorów i operatorów statków:

  • łatwo i zawsze dostępne,
  • bezpieczniejsze niż dokumenty papierowe,
  • nie ma ryzyka ich utraty lub zagubienia,
  • wystawione certyfikaty są dostępne od ręki, bez konieczności oczekiwania na dostarczenie przesyłki papierowej,
  • w każdej chwili można zweryfikować ich ważność i autentyczność,
  • obniżają koszty administrowania dokumentacją.

E-certyfikaty wystawiamy na życzenie armatora/operatora statku. Wniosek o wystawienie certyfikatu elektronicznego prosimy przesyłać do Inspektoratu Nadzoru Statków Morskich na adres kn@prs.pl.

Uwaga! Możliwość wystawienia dokumentów elektronicznych uzależniona jest od tego, czy taki rodzaj dokumentów jest akceptowany przez administrację państwa flagi, pod jaką pływa dany statek. PRS sprawdza to przed wystawieniem dokumentów.

Zachęcamy naszych klientów do przechodzenia na wygodne dokumenty elektroniczne.

Więcej informacji o dokumentach elektronicznych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Inspektoratem Nadzoru Statków Morskich na adres kn@prs.pl.

Wyszukiwarka e-certyfikatów

Równocześnie z e-certyfikatami udostępniamy wyszukiwarkę dla elektronicznych dokumentów, wystawionych dla statków będących pod nadzorem naszego towarzystwa klasyfikacyjnego na naszej stronie internetowej: https://ecert.prs.pl. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie statusu wystawionych przez PRS e-certyfikatów. Pozwala zweryfikować czy dokument jest ważny, unieważniony, czy też w ogóle został przez PRS wystawiony.