Weryfikacja Wykazu Materiałów Niebezpiecznych

PRS oferuje usługę weryfikacji wymaganego Wykazu Materiałów Niebezpiecznych (IHM – Inventory of Hazardous Materials) obejmującą sprawdzenie dokumentacji, inspekcję statku oraz wystawienie wymaganego świadectwa inwentaryzacji / zaświadczenia o zgodności.

Przypominamy: Z dniem 31.12.2020 wchodzi w życie kolejna część Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków nakładająca na statki państw UE lub statki operujące na jej obszarze, obowiązek posiadania na burcie zweryfikowanej części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych (IHM) oraz posiadania na burcie wystawionego na tej podstawie świadectwa inwentaryzacji / zaświadczenia o zgodności.

Obowiązek przygotowania Wykazu (IHM) spoczywa na armatorach jednostek, a w przypadku nowych statków na stoczniach.

W przypadku statków wycofywanych z eksploatacji oferujemy przeprowadzenie przeglądu końcowego z wystawieniem świadectwa gotowości do recyklingu. Wszelkie zapytania prosimy kierować na recycling@prs.pl

Uznania dla firm świadczących usługi w obszarze recyklingu statków i sporządzających Wykazy Materiałów Niebezpiecznych (IHM)

PRS wprowadził usługę uznania dla firm świadczących usługi w obszarze recyklingu statków, w tym dla podmiotów wykonujących Wykazy Materiałów Niebezpiecznych (IHM), HazMat ekspertów i laboratoriów.

Procedura uznania obejmuje weryfikację dokumentów, kontrolę usługodawcy i wydanie Świadectwa Uznania PRS. Procedura uznania nowej kategorii przedsiębiorstwa oparta jest na Przepisach PRS - Publikacja 56/P.

Zachęcamy wszystkie firmy świadczące usługi w sektorze recyklingu statków do ubiegania się o świadectwa uznania firmy wystawiane przez PRS - prosimy o kontakt pod adresem: recycling@prs.pl

PRS prowadzi również certyfikację zakładów recyklingu i stoczni, które chciałyby znaleźć się w Europejskim Wykazie Zakładów Recyklingu Statków. Więcej informacji: dp@prs.pl