Do posługiwania się znakami uznania PRS (Polskiego Rejestru Statków) upoważnione są wyłącznie firmy posiadające uznanie PRS oraz wytwórnie, które produkują wyrób uznany przez PRS.

Firma serwisowa lub wytwórnia, która posiada uznanie PRS lub produkuje wyrób uznany przez PRS, może posługiwać się ww. znakami przy zachowaniu niżej podanych zasad:

 • Znak uznania może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych, lub reklamowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działania, który określa zakres uznania.
 • Posiadacz uznania musi wyróżnić zakres działalności, którego dotyczy uznanie, jeżeli znak zastosowano w kontekście, w którym nasuwa to wątpliwości.
 • Jeżeli uznanie PRS zostało cofnięte lub utraciło swoją ważność, dotychczasowy posiadacz uznania zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku.
 • Posiadacz uznania nie może zmieniać formy znaku uznania.
 • Zastosowanie znaku jest dopuszczalne w kolorach oryginalnych lub w kolorze czarnym.
 • Kolor znaku uznania: kolor niebieski: PANTONE 294-C albo RGB (R=35; G=58; B=108), albo CMYK (C=100; M=80; Y=10; K=35).
 • Znaki uznania w wersji czarno-białej stosować można jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe.
 • Znak uznania może być skalowany, pod warunkiem że:zachowana jest czytelności poszczególnych elementów,
  zachowane są proporcje,
 • nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaku.
 • Posiadacz uznania nie może przenosić prawa posługiwania się znakiem na inny podmiot.
 • W przypadku natrafienia w reklamach, katalogach itp. na wprowadzające w błąd wykorzystywanie znaków uznania, PRS podejmie odpowiednie działania, aż do cofnięcia uznania włącznie.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu stosowania znaków uznania, ich posiadacz powinien skonsultować się z PRS (e-mail: tm@prs.pl).