SPRZEDAŻ PUBLIKACJI

PRS oferuje możliwość zakupu wydawnictw przeznaczonych dla branży morskiej, jak międzynarodowe konwencje, kodeksy i zalecenia czy książki zapisów. Listę dostępnych publikacji i ich ceny znajdą Państwo poniżej.

  Zamówienia prosimy wysyłać na adres wydawnictwa@prs.pl

  •  płatność przelewem lub za pobraniem,
  •  do cen podanych w tabeli doliczany jest VAT,
  •  do faktury doliczone będą koszty wysyłki wg opłat Poczty Polskiej.


Nie prowadzimy sprzedaży za gotówkę. Płatność tylko przelewem lub za pobraniem.

Możliwy odbiór osobisty w Centrali PRS w Gdańsku, przy al. gen. Józefa Hallera 126 (tel. 58 75 11 150).

 
  Cena
(PLN, bez VAT)
KONWENCJE
Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu - COLREG (jednolity tekst załącznika do Konwencji COLREG - 1972 wraz z poprawkami z 1981, 1987, 1989, 1993, 2001, 2007 i 2013, wydanie PRS, 2014  35,00
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL - 1973/78 Tekst jednolity, 2015 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na dzień 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015  170,00
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2015 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015  230,00
Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 poprawiona zgodnie z protokołem 1988 - tekst jednolity, wydanie PRS, 2017  80,00
Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), wydanie PRS, 2006 40,00
KODEKSY I ZALECENIA
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), oraz Wytyczne wdrażania Kodeksu ISM - International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention and Revised Guidelines on the Implementation of the ISM Code, wydanie PRS, 2015  40,00
Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA), Tekst jednolity, 2016 - International Life-Saving Appliance Code (LSA Code), Consolidated edition, 2016  55,00
Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC), wydanie PRS, 2002 100,00
Międzynarodowy kodeks dla statków żeglujących na wodach polarnych (Kodeks polarny), wydanie PRS, 2017  60,00
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), wydanie PRS, 2017  110,00
Międzynarodowy Kodeks bezpieczeństwa statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF), wydanie PRS, 2017  100,00
Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS) - International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), wydanie PRS 2005. + zm./amend. 1/2013 50,00
Wytyczne do opracowania okrętowych planów zapobiegania zanieczyszczeniu morza - 2001, wydanie PRS, 2004 30,00
Znowelizowane zalecenia dotyczące wejścia do zamkniętych przestrzeni na statkach - Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships (Res.A.1050(27)), wydanie PRS, 2014   20,00
Porozumienie w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego (Porozumienie sztokholmskie - 1996), wydanie PRS, 1999 20,00
KSIĄŻKI ZAPISÓW
Garbage Record Book Part I (all ships) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część I (wszystkie statki)  35,00
Garbage Record Book Part II (ships that carry solid bulk cargoes) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część II (statki przewożące stałe ładunki masowe)  35,00
Oil Record Book Part I - Machinery space operations - Książka zapisów olejowych część I - Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych 30,00
Oil Record Book Part II - Cargo/ballast operations - Książka zapisów olejowych część II - Operacje ładunkowo-balastowe 30,00
Ballast Water Record Book - International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM Convention) 30,00
Dziennik pokładowy - Bordbuch - Log-Book 75,00
INNE
Informator o działalności IMO - lipiec, 2020 (wyd. Ośrodka ds. IMO przy PRS) 14,00
Przewodnik ustanawiania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (w tym systemu HACCP) oraz jego oceny i utrzymania dla producentów żywności i ich kooperantów w łańcuchu żywnościowym, wydanie 2 PRS, Gdańsk 2012 40,00
Podstawy konstrukcji okrętów - Materiały szkoleniowe, 2009 40,00
KALENDARZE 2021
Ścienny 20,00
Książkowy 30,00
Kieszonkowy 25,00