Laboratorium Badawcze PRS (Polskiego Rejestru Statków S.A.) jest jedynym laboratorium w Polsce prowadzącym badania środków ratunkowych oraz indywidualnych środków wypornościowych, które może  poszczycić się wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium Badawcze PRS, zgodnie z Zakresem Akredytacji nr AB 1431 uzyskanym w Polskim Centrum Akredytacji, wykonuje badania palności konstrukcji okrętowych, takich jak:

 • grodzie,
 • okna,
 • drzwi.

Badania wykonywane przez nasze Laboratorium obejmują łącznie kilkadziesiąt parametrów,
w 4 dziedzinach:

 • badania akustyczne i hałasu wyposażenia środków ochrony osobistej,
 • badania ogniowe środków ochrony osobistej,
 • badania mechaniczne środków ochrony osobistej i tratw ratunkowych,
 • badania właściwości fizycznych środków ochrony osobistej i tratw ratunkowych;

oraz w 8 grupach badanych obiektów:

 • indywidualne urządzenia wypornościowe - kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275,
 • indywidualne urządzenia wypornościowe - kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150,
 • indywidualne urządzenia wypornościowe - kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100,
 • indywidualne urządzenia wypornościowe - środki asekuracyjne, poziom użytkowania 50,
 • koła ratunkowe,
 • pasy ratunkowe,
 • pasy ratunkowe pneumatyczne,
 • tratwy ratunkowe.

W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów, jednocześnie stale rozszerzamy nasze możliwości badawcze wykorzystując kompetencje personelu i oferując coraz szerszy zakres badań, dostosowany do aktualnych potrzeb i wymagań rynku.

W naszej ofercie posiadamy również badania następujących grup wyrobów:

 • lampek pozycyjnych środków ratunkowych,
 • kombinezonów ratunkowych i ochronnych,
 • środków ochrony cieplnej,
 • wyrzutni linek ratunkowych,
 • łodzi ratunkowych,
 • łodzi ratowniczych,
 • świateł nawigacyjnych.

Dodatkowo oferujemy badania środowiskowe i niskonapięciowe, w tym: suche gorąco, wilgotne gorąco, zimno, wibracje sinusoidalne, przechyły, pomiar rezystancji izolacji, wytrzymałość elektryczna izolacji urządzeń i aparatury elektrycznej wg dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, norm zharmonizowanych i publikacji Polskiego Rejestru Statków nr 11/P „Próby środowiskowe wyposażenia statków”.