Podstawowe informacje

ISO 22000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego jest międzynarodową normą opartą w całości na wymaganiach Codex Alimentarius oraz wymaganiach w zakresie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych.

Norma ISO 22000 adresowana jest do wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności - od producentów żywności, firm cateringowych, do producentów opakowań, dodatków do żywności, środków czystości, firm transportowych, handlowych.

Wymagania normy są stosowane w organizacjach bez względu na jej typ, wielkość, czy charakter produkowanego wyrobu.

Korzyści z certyfikacji

Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 22000 są znaczące i stanowią bardzo istotne potwierdzenie zdolności producenta do wytwarzania żywności poprzez zapewnienie jej bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami prawa.

Certyfikacja normy ISO 22000:

  • potwierdza funkcjonowanie system zarządzania bezpieczeństwem żywności, który eliminuje ryzyko zagrożenia zdrowia konsumentów,
  • potwierdza istnienie mechanizmów zapewniania zgodności z prawem i ich wdrażania w praktyce,
  • potwierdza funkcjonowanie skutecznej komunikacji w łańcuchu żywnościowym oraz jest ważnym elementem demonstrującym,
  • zaangażowanie kierownictwa w sprawy bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialności społecznej, dobrych praktyk zarządzania i wytwarzania.