Podstawowe informacje

W celu ochrony interesu konsumentów, jakim jest ich zdrowie i życie, stworzone zostało prawo żywnościowe, czyli zbiór przepisów i norm prawnych, które ustalają zasady wytwarzania i obrotu surowcami oraz produktami spożywczymi w zakresie niezbędnym do ochrony zdrowia i zaspokojenia oczekiwań konsumentów.

Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS)  przez organizacje działające w obszarze łańcucha żywnościowego oznacza nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale wskazuje na większe zaangażowanie certyfikowanej organizacji w zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Akredytowany certyfikat podnosi poziom zaufania i bezpieczeństwa konsumentów,  a tym samym zaufania opinii publicznej i państwowych organów kontrolnych. Ułatwia współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw oraz zwiększa świadomość pracowników, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo produktu. Wdrożenie i akredytowana certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem  żywności w organizacji wpływa na umocnienie jej pozycji na rynku oraz na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wzrost wartości marki. Często jest również wymaganiem klienta.

Norma ISO 22000 znalazła zastosowanie we wszystkich organizacjach w łańcuchu dostaw żywności, a więc nie tylko zajmujących się produkcją i przetwórstwem  żywności, ale również dostawców materiałów opakowaniowych, środków czyszczących, dodatków spożywczych, dostawców usług transportowych,  usług ochrony przed szkodnikami w obiektach branży spożywczej i innych.  

ISO 22000 łączy w sobie m.in. wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności zawarte w Codex Alimentarius (zasady systemu HACCP), Dobrych Praktykach Produkcyjnych (GMP) i Dobrych Praktykach Higienicznych (GHP) odwołując się do  wymagań specyfikacji technicznych ISO/TS ISO 22002-x. Zwraca uwagę na aspekt obrony żywności, przeciwdziałanie jej zafałszowaniom.

Zapewnia skuteczne zarządzanie w celu kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, minimalizowania ryzyka i gwarancji produkcji bezpiecznej żywności. Wpływa na obniżenie kosztów produkcji, zwrotów czy reklamacji klientów.

Skuteczny system zarządzania ISO 22000 i niezależna jego certyfikacja jest kluczowymi elementem kultury bezpieczeństwa żywności, która od niedawna stała się wymaganiem prawnym przedsiębiorstw związanych z branżą spożywczą.

 

Korzyści z certyfikacji

Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 22000 są znaczące i stanowią bardzo istotne potwierdzenie zdolności producenta do wytwarzania żywności poprzez zapewnienie jej bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami prawa.

Korzyści dla klienta z certyfikacji ISO 22000:

  • spełnienie wymagań klienta w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, potwierdzonego certyfikatem ISO 22000, a tym samym wzrost zaufania i bezpieczeństwa konsumentów
  • łatwość integracji z innymi systemami zarządzania – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • umocnienie pozycji firmy na rynku – uzyskanie przewagi konkurencyjnej
  • wzrost zaufania opinii publicznej i państwowych organów kontrolnych
  • zapewnienie zgodności z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw
  • ułatwienie współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw