Podstawowe informacje

Standard: Protection – Reliability – Safety (Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo), autorski program PRS, stanowi wsparcie w przygotowaniu organizacji do zapanowania nad zagrożeniami spowodowanymi różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Znajduje zastosowanie w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy specyfikę prowadzonej działalności. Jego wdrożenie umożliwia prowadzenie efektywnych działań profilaktycznych i zapobiegających wystąpieniu zakażeń, w tym minimalizowanie ryzyka zakażeń w chwili wystąpienia stanu wyjątkowego.

Po wdrożeniu Standardu PRS w organizacji przeprowadzany jest audyt, który ma na  celu zweryfikowanie stopnia wprowadzenia wymagań PRS. Organizacja otrzymuje również prawo posługiwania się znakiem certyfikacji poświadczającym wdrożenie Standardu PRS.

Certyfikat stanowi dla organizacji, jej klientów i innych stron zainteresowanych, obiektywny dowód podejmowania przez certyfikowaną organizację skutecznych działań dla minimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń, w tym zapobiegania zakażeniom, potwierdzenia gotowości do reagowania w przypadku stwierdzenia zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii itp.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji Standardu PRS:

  • poprawa odporności organizacji na ryzyka wystąpienia zakażeń,zachowanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zakażeń,
  • zwiększenia stabilności funkcjonowania organizacji,
  • minimalizowanie strat finansowych spowodowanych m.in. przerwami w pracy,
  • zdolność do spełnienia wymagań prawnych w zakresie chorób zakaźnych oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia – WHO,
  • zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego kontrahentów organizacji i stron zainteresowanych,
  • przygotowanie na kontrole klientów, kooperantów, organów administracyjnych i instytucji kontrolnych,
  • większa wiarygodność organizacji w otoczeniu biznesowym a tym samym poprawa konkurencyjności na rynku.

Wprowadzenie Standardu PRS może być także pierwszym krokiem do wdrożenia normy ISO 22301 – system zarządzania ciągłością działania.

W ramach walki z pandemią, treść Standardu udostępniana jest bezpłatnie, po wcześniejszym zapytaniu na adres: dc@prs.pl