Na czym polega certyfikacja prostych zbiorników ciśnieniowych?

Certyfikacja oznacza ocenę zgodności zbiornika z odpowiednimi, zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 2014/29/UE (w skrócie SPV) i służy zapewnieniu skutecznej ochrony użytkowników końcowych i osób trzecich.

Producent przy ocenie zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych ma do wyboru następujące procedury oceny zgodności:

 • badanie typu UE (moduł B) – Załącznik II dyrektywy,
 • zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod
  nadzorem (moduł C1) – Załącznik II dyrektywy,
 • zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę
  zbiorników w losowych odstępach czasu (moduł C2) – Załącznik II dyrektywy,
 • zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C) –
  Załącznik II dyrektywy.

Każda procedura określona w dyrektywie SPV wymaga udziału jednej z jednostek oceniających zgodność notyfikowanych Komisji Europejskiej. Prowadzimy wszystkie procedury oceny zgodności z dyrektywą SPV.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2014/29/UE?

Wymaganie obejmuje proste zbiorniki ciśnieniowe produkowanych seryjnie, które są nowe na rynku unijnym w chwili wprowadzania do obrotu, tj. nowe proste zbiorniki ciśnieniowe wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę na terytorium Unii lub proste zbiorniki ciśnieniowe, bez względu na to, czy są one nowe czy używane, importowane z państwa trzeciego.

Prostym zbiornikiem ciśnieniowym, zgodnie z definicją dyrektywy 2014/29/UE, określa się zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu powyżej 0,5 bara, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do ogrzewania płomieniem.

Z zakresu dyrektywy wyłączone są:

 • zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować emisję radioaktywną,
 • zbiorniki przeznaczone specjalnie do zainstalowania na statkach lub w samolotach lub przeznaczone do ich napędu,
 • gaśnice.

Jak przebiega certyfikacja prostych zbiorników ciśnieniowych z PRS?

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.