Znaczenie Morskiej Energetyki Wiatrowej

Morska Energetyka Wiatrowa (MEW) to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów Odnawialnych Źródeł Energii w Europie. Także w Polsce można zaobserwować rosnące inwestycje w tym obszarze. Potencjał rozwojowy Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce szacuje się na ok. 6 GW mocy do 2030 r i ok. 11 GW do 2040 r. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje kilkadziesiąt wyspecjalizowanych firm z łańcucha dostaw dla sektora MEW.

Realizacja tych projektów jest ogromną szansą dla polskiej gospodarki, bowiem wpłynie na rozwój przemysłu związanego z budową turbin wiatrowych (TW) i infrastruktury projektów Morskich Farm Wiatrowych (MFW) poprzez m.in. zwiększenie zapotrzebowania na materiały hutnicze oraz jednostki do obsługi MFW.

PRS w obszarze Morskiej Energetyki Wiatrowej

PRS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz realizując misję zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego, w związku z rozwojem sektora MEW w Polsce, zaangażował się w opracowanie publikacji przepisowej 130/P Morskie Farmy Wiatrowe oraz Programu certyfikacji wyrobów dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej (PCW-03-MFW).

Ponadto wieloletnie doświadczenie w branży offshore pozwala kadrze PRS realizować zadania
w następujących obszarach:

 • Certyfikacja organizacji, procesów, personelu i wyrobów obecnych w łańcuch dostaw dla Morskich Farm Wiatrowych,
 • Weryfikacja projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • Nadzór nad procesami wytwarzania, transportu, instalacji i uruchomienia,
 • Analiza ryzyka,
 • Weryfikacja dostawców i audyty techniczne,
 • Niezależne doradztwo techniczne,
 • Niezależny nadzór strony trzeciej,
 • Opracowywanie standardów technicznych.

Certyfikacja wyrobów dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej (PCW-03-MFW)

Wychodząc naprzeciw wymaganiom kształtującego się ustawodawstwa w Polsce, PRS S.A. stworzył program PCW-03/MFW dotyczący certyfikacji wyrobów dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Certyfikacja to kluczowy proces pod kątem spełnienia wymagań stawianych przez inwestorów, banki i inne instytucje finansujące projekty MFW. Procesy certyfikacji polegają na ocenie bezpieczeństwa i niezawodności wyrobu w oparciu o zharmonizowane normy, zagraniczne normy branżowe jak i wymagania własne (Publikacje PRS S.A.). Oferowane usługi certyfikacyjne zwiększają potencjał wyrobów i obniżają ryzyko w fazie operacyjnej.

Wśród usług certyfikacyjnych oferowanych przez PRS w ramach wdrażanego programu PCW-03-MFW można wyróżnić:

 1. Proces certyfikacji turbin wiatrowych;
 2. Proces certyfikacji komponentów i systemów turbiny wiatrowej;
 3. Proces certyfikacji konstrukcji wsporniczych;
 4. Proces certyfikacji urządzeń służących do instalacji i obsługi morskich farm wiatrowych

W programie PCW-03-MFW zidentyfikowano następujące kategorie wyrobów objęte procesami oceny:

A. Turbiny wiatrowe

B. Komponenty i systemy turbiny wiatrowej

B.1. Komponenty maszynowe  

B.2. Komponenty strukturalne 

B.3. Komponenty elektryczne  

B.4. Systemy turbiny wiatrowej

C. Konstrukcje wsporcze (wieża – podkonstrukcja – fundament)

D. Urządzenia służące do instalacji i obsługi morskich farm wiatrowych

Certyfikaty objęte niniejszym programem potwierdzają, że wyroby zostały wyprodukowane z uwzględnieniem odpowiednich wymagań technicznych oraz przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.

Więcej informacji na temat naszej oferty certyfikacji znajduje się w programie PCW-03-MFW. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Wykorzystaj nasze doświadczenie w procesach certyfikacji wyrobów dla sektora MEW.