W dniach 23-27 stycznia 2023 r. odbyła się 9. sesja Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SDC 9), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział Pana Marka Narewskiego – Specjalisty Technicznego z Inspektoratu Rozwoju Przepisów Polskiego Rejestru Statków S.A., który pełnił rolę eksperta oraz brał udział w pracach grup roboczych na tej sesji.


Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 02/2023, którego treść znajdą Państwo tutaj.