Podstawowe informacje Weryfkacja EMAS - system ekozarządzania i auditu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), (z późniejszymi zmianami) jest instrumentem zrównoważonej polityki przemysłowej Unii Europejskiej przeznaczonym dla organizacji, które dobrowolnie podejmują zobowiązania dla wykazania swojego ponadstandardowego zaangażowania w szeroko pojęte działania pro-środowiskowe i które chcą przyjąć na siebie odpowiedzialność środowiskową.  

Uczestnikami mogą być wszystkie organizacje, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego (firmy produkcyjne, usługowe, instytucje, urzędy administracji publicznej, placówki służby zdrowia), dla których ważne jest publiczne wykazanie odpowiedzialności i efektów swojej działalności  w obszarze działalności środowiskowej. 

EMAS jest systemem w pełni zgodnym z międzynarodową normą ISO 14001, rozszerzonym  o   dodatkowe kryteria np. związane z  identyfikacją aspektów środowiskowych, wykazaniem środowiskowej zgodności prawnej, aktywnym zaangażowaniem pracowników, prowadzeniem otwartej komunikacji z otoczeniem oraz udostępnianiem publicznie informacji środowiskowych. 

Założenia systemu EMAS

Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres koniecznych działań wynikających z przepisów prawa środowiskowego. Realizowane jest to poprzez spełnienie wymagań,  a mianowicie: 

 • wykonanie wstępnego przeglądu środowiskowego, 
 • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, 
 • opracowanie deklaracji środowiskowej, 
 • poddanie ustanowionego systemu zarządzania weryfikacji, a deklaracji
  środowiskowej 
  walidacji, przez niezależnego akredytowanego weryfikatora,
 • zgłoszenie do rejestracji w systemie EMAS, 
 • publiczne udostępnienie deklaracji środowiskowej. 

Podstawowe informacje Korzyści z rejestracji w systemie EMAS:

 • publiczne, ciągłe wykazanie zgodności działań z wymaganiami prawa środowiskowego, potwierdzone przez weryfikatora oraz administrację, 
 • możliwość poprawy efektywności poprzez optymalizację zużycia surowców i energii, 
 • możliwość wykazania  swoich  rzeczywistych oddziaływań na środowisko, 
 • poprawa pozycji konkurencyjnej oraz wartości organizacji na rynku, 
 • ciągła poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu, 
 • możliwość korzystania z logo EMAS,  świadczące o najwyższym światowym poziomie  zarządzania środowiskowego.  

Dlaczego PRS?

 • Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS jest uznanym i doświadczonym weryfikatorem środowiskowym prowadzącym działalność weryfikacyjną od 2006r.  
 • Posiadamy szeroki zakres kompetencji (określanych kodami PKD/NACE), uznanych przez jednostkę Akredytującą.   
 • Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji. 
 • Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem. 
 • Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.