Podstawowe informacje

Norma ISO 9001 - system zarządzania jakością - jest fundamentem każdego systemu zarządzania i często jest traktowana jako początek drogi do budowania zintegrowanych systemów zarządzania. Wszystkie wymagania podane w normie ISO 9001 są ogólne i uniwersalne, a tym samym mogą być stosowane przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczany wyrób/usługę. Norma ISO 9001 zachęca do przyjęcia podejścia procesowego i wymaga podejścia opartego na analizie ryzyka podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Umiejętność zarządzania procesami w celu zwiększenia ich skuteczności jest kluczem do zrozumienia celowości normy ISO 9001.

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 jest strategiczną decyzją, która na lata wyznacza sposób budowania wartości organizacji w oparciu o sprawdzone międzynarodowe standardy. Normę ISO 9001 mogą stosować organizacje w celu budowania własnego, skutecznego systemu zarządzania jakością, spełnienia wymagań klientów, wymagań przepisów prawnych i innych wymagań określonych przez samo przedsiębiorstwo.

Korzyści z certyfikacji

  • zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa,
  • analiza procesów jest punktem wyjściowym do usprawnienia skuteczności zarządzania i doskonalenia,
  • lepszy podział zadań, odpowiedzialności i kompetencji w przedsiębiorstwie,
  • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
  • zabezpieczenie interesów konsumentów poprzez odpowiednią i konsekwentną jakość wyrobów/usług,
  • zapewnienie środków łączności między zainteresowanymi stronami,
  • zmniejszenie strat i braków z tytułu złej lub niskiej jakości wyrobów, nakładu prac na poprawę braków, ilości odpadów produkcyjnych, ilości wad wyrobów poprzez prowadzenie działalności zapobiegawczej, ilości reklamacji, roszczeń gwarancyjnych, fluktuacji załogi.