Podstawowe informacje

Stworzona przez International Organization for Standardization (ISO) norma ISO 50001:2018 została tak opracowana, aby ułatwić zintegrowanie jej z normą ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Obejmuje ona wymagania z których wynika między innymi konieczność ustalania polityki i celów organizacji w zakresie zarządzania energią, osiągania celów energetycznych oraz doskonalenie systemu zarządzania. Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami normy ISO 50001, jest certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Norma ISO 50001:2018 System Zarządzania Energią - Wymagania i wytyczne stosowania jest nowym standardem. Jest możliwa do wdrożenia w każdym typie organizacji i w każdej branży przemysłowej. Szczególnie, w związku z pojawieniem się Ustawy o efektywności energetycznej, może być wykorzystywana jako narzędzie systemowe do spełnienia wymagań ww. Ustawy, która dotyczy firm z branży energetycznej oraz jednostek finansów publicznych.

Korzyści z certyfikacji

Skuteczny System Zarządzania Energią pozwala na:

  • wyznaczenie celów energetycznych i konsekwentne dążenie do ich realizacji,
  • podejście do zakupów i inwestycji oparte o promowanie efektywnych energetycznie rozwiązań,
  • redukcję kosztów poprzez zmniejszenie zużycia paliw, energii oraz energetycznie efektywniejsze rozwiązania,
  • zintegrowanie działań związanych z zarządzaniem energią z działaniami na rzecz jakości wytwarzanych produktów lub usług,
  • pełna identyfikacja obszarów, w których możliwa jest poprawa wyniku energetycznego,
  • racjonalizacja zużycia paliw i mediów energetycznych,
  • optymalizacja produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
  • zwiększenie uwagi pracowników i podwykonawców na zużycie energii,
  • stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Ponadto sprawne wdrożenie narzędzi zaprezentowanych w normie ISO 50001:2018 może ułatwić organizacji systemowe podejście do wdrożenia wymagań Ustawy dotyczącej efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011.