W dniach 6-10 lutego 2023 r. odbyła się 9. sesja Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO HTW 9), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział pracownika Polskiego Rejestru Statków S.A. - Pana Aleksandra Łęgowskiego, którzy pełnił rolę eksperta na tej sesji.

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 3/2023, którego treść znajdą Państwo tutaj.

Raport z HTW 9 zostanie dołączony po jego publikacji przez IMO.