Na czym polega certyfikacja RCD?

Certyfikacja jest to ocena, czy dana jednostka pływająca spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2013/53/UE (w skrócie RCD) i odpowiednich norm z nią zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać udostępniona do sprzedaży/użytkowania na obszarze Europy.

Producent dokonuje wyboru procedury oceny zgodności (modułów), jaka ma być zastosowana przy certyfikacji jednostki rekreacyjnej, biorąc pod uwagę jej kategorię projektową (dyrektywa RCD wprowadza podział na 4 kategorie projektowe) i długość kadłuba.

Również przy certyfikacji skutera wodnego, elementu jednostki rekreacyjnej, emisji spalin lub emisji hałasu należy dokonać wyboru procedury – modułu(ów) określonych w dyrektywie dla danego przypadku.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2013/53/UE?

Posiadania certyfikatów zgodności z dyrektywą RCD wymagają rekreacyjne jednostki pływające dowolnego typu, o dowolnym napędzie, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, kompletne i częściowo wyposażone oraz do ich elementy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem zastosowania dyrektywy 2013/53UE obejmującym także wykaz wyrobów niepodlegających tej dyrektywie.

Jak przebiega certyfikacja RCD z PRS?

Jako jednostka notyfikowana (nr 1463) uczestniczymy w procesie nadawania oznakowania CE w pełnym zakresie RCD, z wyjątkiem emisji spalin.

Podstawowym i zalecanym sposobem wykazania, że rekreacyjna jednostka pływająca lub jej element spełniają odnoszące się do nich zasadnicze wymagania dyrektywy 2013/53/UE jest zastosowanie przy ocenie projektu i konstrukcji norm zharmonizowanych z tą dyrektywą. W zestawie około 60 norm zharmonizowanych z dyrektywą RCD są dwie normy, których stosowanie w procesie certyfikacji jest obligatoryjne. Są to: norma PN-EN ISO 8666 – Dane podstawowe oraz norma PN-EN ISO 10087 – Identyfikacja jednostki pływającej – System kodowania.

Producenci gotowych rekreacyjnych jednostek pływających lub ich elementów podlegających oznakowaniu CE są zobowiązani dołączać do każdego wyrobu Deklarację zgodności.

Dodatkowe informacje na temat certyfikacji rekreacyjnych jednostek pływających można uzyskać na anglojęzycznej stronie www.rsg.be, witrynie The Recreational Craft Sectorial Group (RSG), organizacji powołanej do koordynacji pomiędzy jednostkami notyfikowanymi do dyrektywy RCD i innymi instytucjami zaangażowanymi w proces oceny zgodności wyrobów w tym obszarze.

Jeżeli są Państwo zainteresowani certyfikacją swojej jednostki rekreacyjnej prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności z wymaganiami RCD - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania wstępnej wyceny.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.