.

PRS Certyfikacja to wydzielony obszar działalności Polskiego Rejestru Statków, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku, jesienią 1994 roku - kiedy Polski Rejestr Statków pozytywnie przeszedł weryfikację i otrzymał akredytację, jako pierwsza jednostka certyfikująca systemy zarządzania w Polsce, w krajowym systemie akredytacji. Jeszcze w tym samym roku przeprowadziliśmy pierwsze audity certyfikacyjne na zgodność z normą ISO 9001. Aktualnie oferujemy ponad 30 akredytowanych i notyfikowanych usług certyfikacyjnych na zgodność z wieloma normami międzynarodowymi i krajowymi.

Od wielu lat prowadzimy również certyfikację wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej, w tym odnoszącą się do:

  • wyposażenia morskiego,
  • rekreacyjnych jednostek pływających,
  • środków ochrony indywidualnej,
  • urządzeń ciśnieniowych,
  • niskonapięciowych wyrobów elektrycznych.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe. Podzielone są one na bloki tematyczne, dotyczące poszczególnych systemów zarządzania, techniki i technologii, certyfikacji na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej oraz wymagań morskich konwencji międzynarodowych i uznania wyrobów, laboratoriów, zakładów.

Dlaczego PRS Certyfikacja?

  • Certyfikat PRS jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.
  • Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.
  • Gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz krótkie terminy realizacji.
  • Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.
  • Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.