Na czym polega certyfikacja wyrobów elektrycznych?

Zadaniem certyfikacji jest potwierdzenie, że udostępniany sprzęt elektryczny jest bezpieczny poprzez wykazanie jego zgodności z odpowiednimi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2014/35/UE (w skrócie LVD).  Dyrektywa wskazuje na zastosowanie w tym celu procedury wewnętrznej kontroli produkcji – moduł A. Taka ocena zgodności jest wyłącznym obowiązkiem producenta sprzętu. Niemniej warto skorzystać z weryfikacji strony trzeciej dla potwierdzenia zgodności. Niezależna certyfikacja przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. PRS, może ułatwić sprawdzenie zgodności ze stosownymi kryteriami bezpieczeństwa wyrobu.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2014/35/UE?

Każdy sprzęt elektryczny zasilany napięciem od 50 do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 do 1500 V prądu stałego, który jest nowy na rynku Unii Europejskiej w chwili wprowadzenia do obrotu i został wyprodukowany przez producenta w UE a także każdy sprzęt elektryczny, nowy jak i używany, który jest importowany z państwa trzeciego, musi być zgodny z wymaganiami dyrektywy LVD.

Z zakresu wymagań wyłączone są:

  • sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferach wybuchowych;
  • sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;
  • części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych;
  • liczniki energii elektrycznej;
  • wtyczki i gniazda do użytku domowego;
  • urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem;
  • zakłócenia radioelektryczne;
  • specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie;
  • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Jak przebiega certyfikacja wyrobów o niskim napięciu przez PRS?

Wspieramy producentów w przygotowaniu bezpiecznych wyrobów elektrycznych do udostępnienia na rynku poprzez dobrowolną ocenę zgodności sprzętu z normami zharmonizowanymi i wystawienie po jej zakończeniu odpowiednich świadectw lub sprawozdań. Tym samym producent otrzymuje potwierdzenie niezależnej strony trzeciej, że jego sprzęt spełnia wymagania dyrektywy LVD.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.