Na czym polega certyfikacja urządzeń ciśnieniowych?

Celem certyfikacji jest zweryfikowanie, czy dane urządzenie ciśnieniowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/68/UE (w skrócie PED) i odpowiednich norm zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać wprowadzone na rynek. Załącznik III dyrektywy określa procedury oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych, które wytwórca może wybrać do certyfikacji swoich wyrobów:

 • moduł A - wewnętrzna kontrola produkcji
 • moduł A2 - wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu
 • moduł B - badanie typu UE
 • moduł C2 - zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu
 • moduł D - zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji
 • moduł D1 - zapewnienie jakości procesu produkcji
 • moduł E - zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych
 • moduł E1 - zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych
 • moduł F - zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych
 • moduł G - zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową
 • moduł H - zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości
 • moduł H1 - zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu

We wszystkich modułach, poza A i A2, uczestniczy jednostka notyfikowana posiadająca odpowiednie kompetencje.

Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji producent otrzymuje odpowiedni dla wybranego modułu certyfikat, wystawia deklarację zgodności i może nanieść na wyrób znak CE.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2014/68/UE?

Obowiązkowej ocenie zgodności z dyrektywą 2014/68/UE podlegają wszystkie urządzenia ciśnieniowych, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest większe niż 0,5 bara a także zespoły urządzeń ciśnieniowych, składające się z kilku urządzeń ciśnieniowych, zmontowanych tak, aby tworzyły razem scaloną i funkcjonalną całość, jeżeli są umieszczane przez wytwórcę na rynku i oddawane do eksploatacji jako zespół.

Urządzenia ciśnieniowe obejmują zbiorniki, instalacje rurowe, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy.

Powyższe wymagania nie dotyczą:

 • rurociągów składających się z przewodów rurowych lub systemu przewodów rurowych
  zaprojektowanych do przenoszenia wszelkich płynów lub substancji do lub z instalacji
  (nabrzeżnych lub oddalonych od brzegu);
 • sieci wodnych zasilających, rozprowadzających i upustowych oraz ich wyposażenia, kanałów dopływowych, takich jak zastawki, tunele ciśnieniowe, szyby ciśnieniowe w hydroelektrowniach, a także związanego z nimi osprzętu specjalnego;
 • urządzeń przeznaczonych specjalnie do celów jądrowych, których awaria może spowodować emisję radioaktywną;
 • tłumików wylotowych i wlotowych;
 • butelek lub puszek na napoje gazowane dwutlenkiem węgla dla ostatecznego spożycia;
 • statków, rakiet, samolotów i ruchomych jednostek przybrzeżnych, także urządzeń przeznaczonych specjalnie do zabudowania na ich pokładzie lub do ich napędu.

Jak przebiega certyfikacja urządzeń ciśnieniowych z PRS?

Realizujemy wszystkie procedury oceny zgodności z dyrektywą PED, w których wymagany jest udział jednostki notyfikowanej.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do  kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.