XXIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

Jastrzębia Góra  19-21 października 2022.

 

Marek  Narewski wziął  udział w XXIII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Konferencja odbywała się w Jastrzębiej Górze  19-21 października 2022.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod patronatem Komisji Oceanotechniki Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:

  • omówienie  tematyki oraz prezentacja wybranych wyników prac naukowo-badawczych wraz z praktycznymi doświadczeniami w obszarze medycyny i fizjologii nurkowania
  • historia i wnioski związane z realizacją szkoleń specjalistycznych personelu marynarki wojennej oraz nurków głębokowodnych
  • podsumowanie ostatnio realizowanych badan i prac w dziedzinie badań i  weryfikacji charakterystyk technicznych urządzeń i systemów techniki nurkowej.

Marek Narewski przedstawił prezentację podsumowującą dotychczasowe i przyszłe działania Polskiego Rejestru Statków (PRS) w obszarze klasyfikacji i certyfikacji urządzeń i systemów techniki podwodnej. Doświadczenia PRS zdobyte podczas nadzorów nad budową i eksploatacją systemów techniki nurkowej wykorzystane zostały  do pracowania przez PRS  Przepisów klasyfikacji i budowy urządzeń i systemów techniki podwodnej instalowanych na statkach oraz innych obiektach. Których aktualna wersja dostępna jest pod adresem:(https://www.prs.pl/wydawnictwa/przepisy-klasyfikacyjne).

 

 Streszczenie prezentacji  dostępne jest tutaj