Organizacja Ośrodka ds. IMO

Merytoryczną działalność Ośrodek prowadzi poprzez Sekcje specjalistyczne, stanowiące odpowiedniki organów IMO. Zadaniem Sekcji jest analizowanie spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowanie merytorycznego stanowiska strony polskiej i wniosków wynikających z podjętych przez IMO uchwał. W skład specjalistycznych sekcji Ośrodka wchodzą osoby wyznaczone imiennie przez kierowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw gospodarki morskiej jako ich pełnomocnicy.

Przewodniczący sekcji jest wybierany głosami delegatów do Sekcji, a Sekretarzem jest wyznaczony pracownik Ośrodka. Obecnie w Ośrodku działają następujące Sekcje:

 • Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)
  • Przewodniczący - adw. Aleksandra Lubowska (PRS)
  • Sekretarz - mgr Hanna Słąba (PRS)
 • Prawna (LEG)
  • Przewodniczący - mgr Karolina Sypion-Babś (PRS)
  • Sekretarz - adw. Aleksandra Lubowska
 • Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
  • Przewodniczący - dr inż. Krzysztof Kołwzan (PRS)
  • Sekretarz - mgr Karolina Sypion-Babś
 • Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia (PPR)
  • Przewodniczący – mgr Wojciech Wąsowski (Urząd Morski w Gdyni)
  • Sekretarz - mgr Karolina Sypion-Babś
 • Przewozu Ładunków i Kontenerów (CCC)
  • Przewodniczący – dr hab. prof. nadzw. Marzenna Popek (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska

 • Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR)
  • Przewodniczący (sprawy NAV) – kpt. ż. w. prof. Ryszard Wawruch (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Wiceprzewodniczący (sprawy COMSAR) - dr inż. Karol Korcz (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska
 • Projektowania i Konstrukcji Statków (SDC)
  • Przewodniczący – dr inż. Zbigniew Szozda (Akademia Morska w Szczecinie)
  • Sekretarz – mgr Hanna Słąba
 • Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE)
  • Przewodniczący – Dariusz Oblicki (Urząd Morski w Szczecinie)
  • Wiceprzewodniczący - inż. Michał Baran-Barański (FIRE DAM sp. z o.o.)
  • Sekretarz – mgr Hanna Słąba
 • Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW)
  • Przewodniczący – prof. dr kpt. ż. w. Henryk Śniegocki (PRS)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska
 • Implementacji Instrumentów IMO (III)
  • Przewodniczący – kpt. ż. w. mgr inż. Sławomir Hołyst (Urząd Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – mgr Karolina Sypion-Babś