Obliczenia numeryczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa statecznościowo-wytrzymałościowego jednostek pływających

W pionie naukowo-badawczym Polskiego Rejestru Statków S.A. od lat prowadzone są prace nad tworzeniem specjalistycznych narzędzi do wykonywania obliczeń statecznościowych i wytrzymałościowych obiektów pływających. Opracowywane i aktualizowane są programy komputerowe przeznaczone do użytku wewnętrznego przez inspektorów Polskiego Rejestru Statków. Jednym z takich programów wykorzystywanych na potrzeby własne PRS jest program WinSea, stosowany w procesie weryfikacji dokumentacji statecznościowej jednostek nadzorowanych przez PRS. Program WinSea jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do wymagań zawartych w przepisach międzynarodowych, krajowych i przepisach własnych PRS. Program wykonuje między innymi obliczenia statecznościowe dla różnych stanów załadowania (w tym w stanie uszkodzonym), wytrzymałości ogólnej, wskaźnika podziału grodziowego (również dla statków typu ro-pax) wymaganego przez Konwencję Solas.

Opierając się na dużym doświadczeniu  inspektorów i rzeczoznawców, znajomości aktualnie obowiązujących oraz wprowadzanych przepisów, Polski Rejestr Statków stale poszerza ofertę specjalistycznego oprogramowania służącego poprawie bezpieczeństwa technicznego, kierowaną do armatorów, stoczni, a także uczelni wyższych.

Od kilku lat Polski Rejestr Statków opracowuje na zlecenie armatorów programy StabPRS, tzw. szyte na miarę, dedykowane konkretnym jednostkom. Programy statecznościowo-wytrzymałościowe StabPRS przygotowywane są dla różnego typu statków, między innymi dla masowców, drobnicowców, zbiornikowców, statków typu ro-pax. Demonstracyjne wersje programów StabPRS zamawiane są również przez akademie morskie, gdzie służą jako narzędzia edukacyjne.

O walorach programu StabPRS świadczy nagroda „Srebrnej Kotwicy”, przyznana za niego Polskiemu Rejestrowi Statków na Międzynarodowych Targach Morskich BaltExpo w 2009 roku.

Inną ofertą związaną z programem StabPRS, którą Polski Rejestr Statków kieruje do armatorów, jest usługa świadczona przez Emergency Response Centre. Polega ona na wykonaniu w nagłych wypadkach (np. kolizji lub wejścia statku na mieliznę) odpowiednich analiz statecznościowych i wytrzymałościowych.

Metodologia programu StabPRS została również zastosowana w algorytmach obliczających stateczność i wytrzymałość barek półzanurzalnych wykorzystywanych w procesie dokowania. Na zamówienie Gdańskiej Stoczni „Remontowa” (GSR) powstał program StabPRS–RemLift (list referencyjny GSR),  którego zadaniem jest zaplanowanie bezpiecznego procesu dokowania barek typu RemLift. Program umożliwia kontrolę statecznościowo-wytrzymałościową również w szczególnie niebezpiecznych momentach procesów dokowania, takich jak przeniesienie ciężaru obiektu dokowanego (często ciężkiego i wielkogabarytowego) na barkę/z barki czy też wsparcie konstrukcji barki o podłoże kanału. Opracowywany jest dokładny proces balastowania barki, zapewniający stateczność całego zestawu: barka – obiekt. Program już kilkakrotnie potwierdził spełnianie stawianych przed nim wymagań. Wykorzystywany był m.in. przy planowaniu bezpiecznego procesu dokowania platformy „Petrobaltic” na barce RemLift. („Petrobaltic” na barce RemLift)

Program ten przyniósł PRS wyróżnienie na Targach BaltExpo w 2013 r.

W ramach dobrej współpracy, przedstawionej przez GSR w liście referencyjnym wydanych w 2016 r., Polski Rejestr Statków opracował algorytmy obliczania stateczności i wytrzymałości doków pływających. Program StabPRS dla doków pływających umożliwia wykonanie obliczeń mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji doku w stanie roboczym, jak również podczas zanurzania i wynurzania doku – z obiektem lub bez. Obliczenia obejmują sprawdzenie kryteriów statecznościowych i wytrzymałości ogólnej zgodnie z wymaganiami PRS-owskich Przepisów klasyfikacji i budowy doków pływających, Część III – Stateczność i wolna burta. Program StabPRS umożliwia otrzymanie w każdym kroku operacji dokowania/wydokowania istotnych informacji pozwalających ocenić bezpieczeństwo procesu.

Oferowane przez Polski Rejestr Statków oprogramowanie obliczeniowe umożliwia znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie operacji. Pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na ich przygotowanie, minimalizuje ryzyko związane z ich przeprowadzaniem.