Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Organy Spółki PRS S.A. oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje 

Ustawa o Polskim Rejestrze Statków określa w art. 17 władze PRS S.A.:

Art. 17.

Władzami PRS SA są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają ich kompetencje.

Postanowienia Statutu Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna dookreślają kompetencje poszczególnych organów.

Regulaminy: Zarządu oraz Rady Nadzorczej szczegółowo określają tryb działania tych organów.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Henryk Śniegocki - Prezes Zarządu
 • Jacek Witt - Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Pan Krzysztof Siedlikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pani Ewa Bartkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Tomasz Tadeusz Gwizdała – Członek Rady Nadzorczej
 • Pani Marta Pudełko – Członek Rady Nadzorczej
 • Pani Joanna Tołłoczko-Kulikowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Pani Renata Rychter - Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Bogusław Tybuś - Członek Rady Nadzorczej

Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Agnieszka Iwan-Rząska
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-17