Świadectwo uznania typu posiadają akumulatory produkowane przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o. (Chodzież) oraz ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. (Piastów). Typoszereg uznanych akumulatorów został podany w katalogu.

Ekspertem w dziedzinie badań i oceny akumulatorów jest uznana przez PRS jednostka badawczo-rozwojowa CLAIO - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.

Patrz także:
Dobór baterii akumulatorów rozruchowych

Autor: Daniel Czarkowski