Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe od kilkudziesięciu lat. Od 1991 r. są one realizowane przez wyodrębnioną strukturę organizacyjną PRS – Pion Nadzorów Przemysłowych.

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz techniczny w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz jako niezależna strona trzecia – wg standardów międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz standardów własnych PRS.

PRS posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:

 • oznaczonych klauzulą POUFNE,
 • informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL,
 • informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL.

Potwierdzające to świadectwa wydane zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kwietniu 2013 r.


Oferujemy usługi nadzorcze nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:

 • konstrukcje stalowe, wieże, maszty, zbiorniki,
 • systemy przesyłowe mediów energetycznych (gazu, ropy, produktów ropopochodnych) i mediów komunalnych, tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe, przepompownie,
 • obiekty kubaturowe – hale, budynki,
 • obiekty służące ochronie środowiska na lądzie,
 • autostrady, drogi, ulice, mosty, wiadukty, przepusty – wraz z ich infrastrukturą,
 • budowle hydrotechniczne.

Przeprowadzamy również procesy uznawania wyrobów na zgodność z warunkami dostawy lub wymaganiami norm ISO dla maszyn, części maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych.

Poza powyższymi usługami, PRS oferuje wykonywanie:

 • ocen niezawodności i ryzyka złożonych obiektów przemysłowych,
 • ocen stanu technicznego obiektów i urządzeń technicznych,
 • ekspertyz technicznych i analiz techniczno-finansowych obiektów

oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne dla przyszłych realizacji wraz z opracowaniami technicznymi koncepcji ich wykonania.

Po zakończeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym PRS wystawia Certyfikat zgodności, potwierdzający zgodność zrealizowanego projektu z dokumentacją techniczną, wymaganiami odnośnych norm oraz przepisami obowiązującego prawa oraz Certyfikat bezpieczeństwa, który potwierdza, że obiekt może być bezpiecznie eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Certyfikaty te służą inwestorowi do uzyskania zgody na dopuszczenie obiektu do eksploatacji oraz uzyskania zniżek ubezpieczeniowych.

Informacje przygotowane przez IMO z okazji Światowego Dnia Morza 2020

30.03.2020

Główne uroczystości związane z tegorocznym Światowym Dniem Morza odbędą się w siedzibie IMO w Londynie w dniu 24 września 2020 r. Więcej »

Kolejny holownik przekazany Marynarce Wojennej RP

27.03.2020

W dniu 23 marca br. w Porcie Wojennym w Gdyni odbyło się techniczne przekazanie holownika Gniewko, drugiego z serii zaplanowanych sześciu, 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej RP. Jednostka powstała w ramach pr... Więcej »

PRS zachęca - #zachowajdystans i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

27.03.2020

W związku z pandemią koronawirusa, która opanowała cały świat, zaleca się zachowanie najwyższego bezpieczeństwa. Apelujemy do wszystkich: dbajmy o zdrowie swoje i bliskich! Więcej »

XV Konferencja Naukowo - Techniczna Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł.

13.03.2020

W dniach 10-11.03.2020 r. w Katowicach odbyła się konferencja naukowo-techniczna Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. W konferencji  wzięło udział około 120 osób – dyrektorzy techniczni i specjaliści ochrony ś... Więcej »

Zapraszamy na seminaria - Stateczność - przepisy II generacji

06.03.2020

Polski Rejestr Statków planuje w ramach działalności szkoleniowej zorganizowanie seminariów, których celem będzie zapoznanie uczestników z kryteriami stateczności drugiej generacji Więcej »

Zapraszamy na szkolenie - BUDOWA I OCENA STANU TECHNICZNEGO KONTENERA - 13-14.05.2020

04.03.2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "BUDOWA I OCENA STANU TECHNICZNEGO KONTENERA", które odbędzie się 13-14 maja 2020 roku w naszej Centrali w Gdańsku Więcej »

Zalecenia dla podróżujących podczas zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

24.02.2020

Szanowni Państwo, zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjeździe w regiony objęte zagrożeniem Więcej »