.

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe od kilkudziesięciu lat. Od 1991 r. są one realizowane przez wyodrębnioną strukturę organizacyjną PRS – Pion Nadzorów Przemysłowych.

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz techniczny w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane oraz jako niezależna strona trzecia – wg standardów międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz standardów własnych PRS.

PRS posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:

 • oznaczonych klauzulą POUFNE,
 • informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL,
 • informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL.

Potwierdzające to świadectwa wydane zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kwietniu 2013 r.


Oferujemy usługi nadzorcze nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:

 • konstrukcje stalowe, wieże, maszty, zbiorniki,
 • systemy przesyłowe mediów energetycznych (gazu, ropy, produktów ropopochodnych) i mediów komunalnych, tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe, przepompownie,
 • obiekty kubaturowe – hale, budynki,
 • obiekty służące ochronie środowiska na lądzie,
 • autostrady, drogi, ulice, mosty, wiadukty, przepusty – wraz z ich infrastrukturą,
 • budowle hydrotechniczne.

Przeprowadzamy również procesy uznawania wyrobów na zgodność z warunkami dostawy lub wymaganiami norm ISO dla maszyn, części maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych.

Poza powyższymi usługami, PRS oferuje wykonywanie:

 • ocen niezawodności i ryzyka złożonych obiektów przemysłowych,
 • ocen stanu technicznego obiektów i urządzeń technicznych,
 • ekspertyz technicznych i analiz techniczno-finansowych obiektów

oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne dla przyszłych realizacji wraz z opracowaniami technicznymi koncepcji ich wykonania.

Po zakończeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym PRS wystawia certyfikat zgodności, potwierdzający zgodność zrealizowanego projektu z dokumentacją techniczną, wymaganiami odnośnych norm oraz przepisami obowiązującego prawa oraz certyfikat bezpieczeństwa, który potwierdza, że obiekt może być bezpiecznie eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Certyfikaty te służą inwestorowi do uzyskania zgody na dopuszczenie obiektu do eksploatacji oraz uzyskania zniżek ubezpieczeniowych.

Najważniejsze postanowienia ze 102 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC

25.11.2020

W dniach 4-11 listopada br. w formie zdalnej odbyła się 102 sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego, w której udział wzięła również delegacja polska. Więcej »

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU II DO KONWENCJI MARPOL i KODEKSACH IBC/BCH

24.11.2020

Przekazujemy informacje o zmianach w załączniku II Konwencji Marpol oraz Kodeksach IBC i BCH, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Więcej »

PRS wystawia certyfikaty na statki w wersji elektronicznej

24.11.2020

Miło nam poinformować, że PRS rozpoczyna wystawianie dokumentów elektronicznych dla klasyfikowanych przez nasze towarzystwo statków. W pierwszym etapie nowa usługa obejmie certyfikaty dla statków m... Więcej »

Spotkanie online Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

21.11.2020

20 listopada 2020 odbyło się spotkanie online przedstawicieli firm i instytucji skupionych w Pomorskiej Platformie Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej (PPRMEW). W wydarzeniu udział wziął również pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. P... Więcej »

Zatwierdzenie protokołów dotyczących bezpiecznej wymiany załóg podczas pandemii COVID-19 oraz pozostałe zagadnienia z nią związane

19.11.2020

Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) podczas 102 sesji, która odbyła się w dniach 4-11 listopada 2020 w trybie zdalnym, podjął praktyczne działania wspierające żeglug... Więcej »

Książki zapisu elektronicznego – alternatywa dla wersji papierowych

17.11.2020

PRS pragnie poinformować, iż, w nawiązaniu do wprowadzonych przez IMO zmian w Załącznikach I, II, V i VI do Konwencji MARPOL oraz Kodeksu technicznego NOX, 2008, od dnia 1 października 2020 r. dozwolone jest... Więcej »

Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) pod kontrolą – aplikacja PRS

16.11.2020

Pragnąc wesprzeć klientów w dostosowaniu się do ww. wymagań PRS przygotował dedykowaną aplikację do tworzenia i wysyłki Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, część I. Dostęp do aplikacji przygotowywany jest dla wszystkich klientó... Więcej »

Chrzest i podniesienie bandery na Planecie I

16.11.2020

W minioną sobotę podniesiono banderę na pokładzie nowej, wielozadaniowej jednostki Urzędu Morskiego w Szczecinie. Matką chrzestną statku Planeta I została żona dyrektora UM Szczecin, pani Agata Lichszteld. Przed dwoma miesiącami odbyła się podobna... Więcej »