Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe od kilkudziesięciu lat. Od 1991 r. są one realizowane przez wyodrębnioną strukturę organizacyjną PRS – Pion Nadzorów Przemysłowych.

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz techniczny w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz jako niezależna strona trzecia – wg standardów międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz standardów własnych PRS.

PRS posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:

 • oznaczonych klauzulą POUFNE,
 • informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL,
 • informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL.

Potwierdzające to świadectwa wydane zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kwietniu 2013 r.


Oferujemy usługi nadzorcze nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:

 • konstrukcje stalowe, wieże, maszty, zbiorniki,
 • systemy przesyłowe mediów energetycznych (gazu, ropy, produktów ropopochodnych) i mediów komunalnych, tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe, przepompownie,
 • obiekty kubaturowe – hale, budynki,
 • obiekty służące ochronie środowiska na lądzie,
 • autostrady, drogi, ulice, mosty, wiadukty, przepusty – wraz z ich infrastrukturą,
 • budowle hydrotechniczne.

Przeprowadzamy również procesy uznawania wyrobów na zgodność z warunkami dostawy lub wymaganiami norm ISO dla maszyn, części maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych.

Poza powyższymi usługami, PRS oferuje wykonywanie:

 • ocen niezawodności i ryzyka złożonych obiektów przemysłowych,
 • ocen stanu technicznego obiektów i urządzeń technicznych,
 • ekspertyz technicznych i analiz techniczno-finansowych obiektów

oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne dla przyszłych realizacji wraz z opracowaniami technicznymi koncepcji ich wykonania.

Po zakończeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym PRS wystawia Certyfikat zgodności, potwierdzający zgodność zrealizowanego projektu z dokumentacją techniczną, wymaganiami odnośnych norm oraz przepisami obowiązującego prawa oraz Certyfikat bezpieczeństwa, który potwierdza, że obiekt może być bezpiecznie eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Certyfikaty te służą inwestorowi do uzyskania zgody na dopuszczenie obiektu do eksploatacji oraz uzyskania zniżek ubezpieczeniowych.

Aktualności

Przekazanie korwety ORP „Ślązak” Marynarce Wojennej RP

12.11.2019

W piątek 8 listopada w PGZ Stoczni Wojennej podpisano protokół zdawczo-odbiorczy okrętu ORP "Ślązak". Jednostka jest zaliczana do bardzo zaawansowanych technologicznie nosicieli w Siłach Zbrojnych RP zbudowanych przez polski przemysł zbroje... Więcej »

Szkolenie: Budowa i ocena stanu technicznego kontenera

08.11.2019

PRS w dniach 28 i 29 listopada 2019r. organizuje szkolenie pn. "Budowa i ocena stanu technicznego kontenera". Po ukończeniu kursu i pomyślnym zdaniu testu wiedzy uczestnicy uzyskają kwalifikacje do przeprowadzania... Więcej »

Publikacja 130/P "Morskie Farmy Wiatrowe" dostępna w języku angielskim

31.10.2019

PRS opracował Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe” - we wrześniu ukazała  się polskojęzyczna wersja przepisów, natomiast dziś udostępniamy Państwu  Więcej »

Wodowanie wielozadaniowego statku Planeta I

30.10.2019

We wtorek 29 października 2019 roku zwodowano kadłub drugiego z zamówionych wielozadaniowych statków dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie. Uroczystość miała miejsce w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., gdzie z... Więcej »

Uroczystość z okazji otrzymania uznania administracji Grecji przez PRS

24.10.2019

23 października w greckim oddziale Polskiego Rejestru Statków gościli przedstawiciele polskiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej p. Grzegorz Witkowski, Chargé d’affaires Ambasady RP w Atenach p. Tom... Więcej »

Branżowe konsultacje Publikacji 130/P Morskie Farmy Wiatrowe

17.10.2019

27 września bieżącego roku, PRS udostępnił nowo opracowaną Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”. W dniu dzisiejszym publikujemy ankietę, w której wszystkie zainteresowane organizacje i osoby, mogą wyrazić opinie oraz przeds... Więcej »

PRS na międzynarodowej konferencji ICAADE 2019

16.10.2019

W dniach od 13 do 16 października br. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering – I... Więcej »

Nowa Publikacja PRS 130/P - Morskie Farmy Wiatrowe

27.09.2019

PRS opracował Publikację nr 130/P - Morskie Farmy Wiatrowe. Publikacja jest w szczególności adresowana do inwestorów, wykonawców, producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, a także dostawc&oacute... Więcej »