.

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe od kilkudziesięciu lat. Od 1991 r. są one realizowane przez wyodrębnioną strukturę organizacyjną PRS – Pion Nadzorów Przemysłowych.

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz techniczny w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane oraz jako niezależna strona trzecia – wg standardów międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz standardów własnych PRS.

PRS posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:

 • oznaczonych klauzulą POUFNE,
 • informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL,
 • informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL.

Potwierdzające to świadectwa wydane zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kwietniu 2013 r.


Oferujemy usługi nadzorcze nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:

 • konstrukcje stalowe, wieże, maszty, zbiorniki,
 • systemy przesyłowe mediów energetycznych (gazu, ropy, produktów ropopochodnych) i mediów komunalnych, tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe, przepompownie,
 • obiekty kubaturowe – hale, budynki,
 • obiekty służące ochronie środowiska na lądzie,
 • autostrady, drogi, ulice, mosty, wiadukty, przepusty – wraz z ich infrastrukturą,
 • budowle hydrotechniczne.

Przeprowadzamy również procesy uznawania wyrobów na zgodność z warunkami dostawy lub wymaganiami norm ISO dla maszyn, części maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych.

Poza powyższymi usługami, PRS oferuje wykonywanie:

 • ocen niezawodności i ryzyka złożonych obiektów przemysłowych,
 • ocen stanu technicznego obiektów i urządzeń technicznych,
 • ekspertyz technicznych i analiz techniczno-finansowych obiektów

oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne dla przyszłych realizacji wraz z opracowaniami technicznymi koncepcji ich wykonania.

Po zakończeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym PRS wystawia certyfikat zgodności, potwierdzający zgodność zrealizowanego projektu z dokumentacją techniczną, wymaganiami odnośnych norm oraz przepisami obowiązującego prawa oraz certyfikat bezpieczeństwa, który potwierdza, że obiekt może być bezpiecznie eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Certyfikaty te służą inwestorowi do uzyskania zgody na dopuszczenie obiektu do eksploatacji oraz uzyskania zniżek ubezpieczeniowych.

PRS podczas webinaru "The rules and regulations in the new maritime world"

21.06.2021

Dnia 17 czerwca 2021 roku w ramach działań integracyjnych partnerzy Projektu ZEVinnovation zorganizowali webinar zatytułowany The rules and regulations in the new maritime world. Podczas wydarzenia prezentację na temat alternatywnych pali... Więcej »

Nowe lodołamacze z klasą PRS

21.06.2021

18 czerwca 2021 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyjął do swojej floty dwa nowe lodołamacze. Są to lodołamacz czołowy "Puma" i liniowy "Narwal", które pomyślnie przeszły testy w warunkach zimowych i podjęły służbę na Dol... Więcej »

Jutro VI Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

21.06.2021

22 czerwca br. odbędzie się kolejna, szósta już, edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Wydarzenie, którego organizatorami są Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Zarząd Targów Warszawskich, wyróżnia dbałość o... Więcej »

Raport Bezpieczeństwo Żywności 2021

18.06.2021

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Bezpieczeństwa Żywności 2021, który tworzyliśmy wspólnie z innymi partnerami wydarz... Więcej »

PRS na Baltic Offshore Meeting

18.06.2021

22 czerwca 2021 roku odbędzie się spotkanie środowiska branży morskiej - Baltic Offshore Meeting kończące aktywne działania projektu InterMarE South Baltic w 2021 roku. Więcej »

Chrzest jachtu "Ojciec Bogusław"

17.06.2021

W minioną sobotę 12 czerwca 2021 uroczyście ochrzczono żaglowiec "Ojciec Bogusław". Jednostka powstawała przez 14 lat, a w projekt zaangażowało się około 200 osób, instytucji i firm, w tym PRS. Więcej »

Konferencja ICMS 2021

17.06.2021

W dniach 16 – 18 czerwca 2021 roku odbywa się XIV z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje Metalowe” – 14th International Conference on Metal Structures – ICMS 2021. Organizatorem wydarzenia jest Sekcja... Więcej »

Nawet 22 mld euro na badania i rozwój dla neutralności klimatycznej

17.06.2021

Komisja Europejska zainicjowała 11 nowych partnerstw z organizacjami i przedstawicielami przemysłu europejskiego w celu przezwyciężenia wyzwań związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem. Listę tych podmiotów uzupełnia Waterborne... Więcej »