Opierając się na długoletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach pracowników, PRS oferuje wykonywanie ekspertyz i analiz technicznych obiektów przemysłowych, takich jak:

  • ocena stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej,
  • wycena wartości rynkowej obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
  • ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów infrastruktury technicznej.