PRS NADZORY PRZEMYSŁOWE

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
e-mail: dp@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PION NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION

Leszek Pokora

Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych
Industrial Supervision Division Director

+48 58 75 11 139

leszek.pokora@prs.pl

Sławomir Bałdyga

Z-ca Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych
Industrial Supervision Division Deputy Director 

+48 58 751 11 240

slawomir.baldyga@prs.pl
 

Biuro Pionu Nadzorów Przemysłowych/Industrial Supervision Division Bureau

Piotr Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 128

piotr.konopka@prs.pl

Katarzyna Gołąb

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 137

katarzyna.golab@prs.pl

Ewa Kusz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 130

ewa.kusz@prs.pl

Inspektorat Budownictwa / Construction Department

Józef Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 141

jozef.konopka@prs.pl

Anna Bielecka

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 128

anna.bielecka@prs.pl

Hubert Frymark

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 134

hubert.frymark@prs.pl

 

Aleksandra Jodłowska

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 174

aleksandra.jodlowska@prs.pl

 

Krzysztof Kubas

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 183

krzysztof.kubas@prs.pl

 

Krzysztof Pamięta

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 174

krzysztof.pamieta@prs.pl

 

Inspektorat Offshore / Offshore Department

Bartłomiej Wojciechowski

Kierownik / Manager

+48 58 75 11 116

bartlomiej.wojciechowski@prs.pl

Krzysztof Kochanowski

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 116

krzysztof.kochanowski@prs.pl

 

Tomasz Kopania

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 183

tomasz.kopania@prs.pl

Agata Kowalczyk

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 116

agata.kowalczyk@prs.pl

Paweł Mawduk

Główny Specjalista / Principal Specialist

+48 58 75 11 181

pawel.mawduk@prs.pl