PRS NADZORY PRZEMYSŁOWE

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
e-mail: dp@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PION NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION

Leszek Pokora

Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych
Industrial Supervision Division Director

+48 58 75 11 139

leszek.pokora@prs.pl

Sławomir Bałdyga

Z-ca Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych
Industrial Supervision Division Deputy Director 

+48 58 751 11 240

slawomir.baldyga@prs.pl
 

Inspektorat Offshore / Offshore Department

Bartłomiej Wojciechowski

Kierownik / Manager

+48 58 75 11 116

bartlomiej.wojciechowski@prs.pl

Dawid Dobrzański

Specjalista Techniczny / Technical Specialist

dawid.dobrzanski@prs.pl

Ewa Gilarska

Specjalista Techniczny / Technical Specialist

+48 58 75 11 197

ewa.gilarska @prs.pl

Tomasz Kopania

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 183

tomasz.kopania@prs.pl

Krzysztof Kochanowski

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 116

krzysztof.kochanowski@prs.pl

 

Agata Kowalczyk

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 116

agata.kowalczyk@prs.pl

Paweł Mawduk

Główny Specjalista / Principal Specialist

+48 58 75 11 181

pawel.mawduk@prs.pl