Aktualności

Odnowienie upoważnienia greckiej administracji morskiej dla PRS

22.03.2023

W środę 22 marca br. została podpisana umowa upoważniająca Polski Rejestr Statków S.A., jako organizację uznaną, do wykonywania w imieniu rządu Grecji usług certyfikacji konwencyjnej dla statków, kt&oacut... Więcej »

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. Systemów i Wyposażenia Statków (SSE IMO)

20.03.2023

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. Systemów i Wyposażenia Statków (SSE IMO) Więcej »

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu IMO ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (HTW)

17.03.2023

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu IMO ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (HTW) Więcej »

Spotkanie polskiego biznesu w Chinach z Ambasadorem RP

01.03.2023

Odejście od polityki „Zero-Covid” oraz otwarcie chińskiej gospodarki w 2023 było głównym tematem spotkania Ambasadora RP w ChRL, Wojciecha Zajączkowskiego, z przedstawicielami polskiego biznesu w Chi... Więcej »

Polski Rejestr Statków na uroczystości powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Armatorów w Pingtan w Chinach

22.02.2023

W piątek 17 lutego 2023 roku miała miejsce uroczystość z okazji utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Armatorów w Pingtan w Chinach. Więcej »

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SDC 9)

20.02.2023

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SDC 9) Więcej »

1. edycja studiów podyplomowych dot. offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni zakończona

16.02.2023

11 lutego br., dokładnie 12 miesięcy po inauguracji, dobiegła końca I edycja studiów podyplomowych zorganizowanych na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) na kierunku "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywcz... Więcej »

Zestawienie postanowień IMO - II półrocze 2022 r.

06.02.2023

Zestawienie postanowień IMO - II półrocze 2022 r. Więcej »

Podsumowanie konferencji WINDMission BSR 2023

30.01.2023

W ubiegłym tygodniu w Wilnie na Litwie odbyła się konferencja poświęcona szeroko pojętej energetyce wiatrowej – WINDMission BSR (Baltic Sea Region) 2023. Jednym ze sponsorów i uczestnik&oa... Więcej »

PRS sponsorem konferencji WINDMission BSR 2023

20.01.2023

W dniach 26-27 stycznia odbędzie się w Wilnie na Litwie 4. edycja konferencji WINDMission BSR (Baltic Sea Region). PRS będzie jednym ze sponsorów wydarzenia. Więcej »

PRS na największej europejskiej wystawie i konferencji poświęconej transportowi multimodalnemu - Transport Research Arena (TRA) – Lizbona 2022

09.01.2023

W dniach 14-17 listopada, przedstawiciel PRS uczestniczył w największej europejskiej wystawie i konferencji dedykowanej transportowi multimodalnemu - Transport Research Arena (TRA), która odbyła się w Lizbonie. Więcej »

Najważniejsze postanowienia 79 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 79)

27.12.2022

W dniach 12-16 grudnia 2022 r. odbyła się 79. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 79). Poprzedziło ją zorganizowane w dniach 5-9 grudnia   2022 r. 13. posiedzenie Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji GHG ze... Więcej »

Transfer certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001

27.12.2022

Miło nam poinformować, że w dniu 23.12.2022 PRS otrzymał certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez DEKRA Certification B.V.  Otrzymany dokument jest wynikiem auditu  transferu przeprowadzonego w dniu 23.11.2022.... Więcej »

Postanowienia IMO wchodzące w życie w 2023 roku

16.12.2022

Postanowienia IMO wchodzące w życie w 2023 roku Więcej »

Chrzest i podniesienie bandery na Strażaku-28

08.12.2022

6 grudnia br. odbyła się uroczystość poświęcenia statku pożarniczego  „Strażak-28”, połączona z podniesieniem bandery na tej jednostce. Nowy statek zasili flotę pożarniczą Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście. Więcej »

Sympozjum Hydronav 2023

30.11.2022

Sympozjum Hydronav 2023 Więcej »

PRS o swoich kompetencjach w nadzorach nad okrętami wojennymi na konferencji AMW „On war in sea and space”

28.11.2022

Akademia Marynarki Wojennej we współpracy z Polską Akademią Nauk i klastrem „Baltic Sea & Space” zorganizowała 24 listopada konferencję naukową dla przedstawicieli Marynarki Wojennej pt. „... Więcej »

Najważniejsze postanowienia 106. sesji Komitetu IMO ds. bezpieczeństwa morskiego (MSC 106)

23.11.2022

Najważniejsze postanowienia 106. sesji Komitetu IMO ds. bezpieczeństwa morskiego (MSC 106) Więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań ustawowych sprawozdania finansowego Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku za rok 2022 oraz za rok 2023

26.10.2022

Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych  grupy Polski Rejestr Statków, za lata obrotowe: 2022 i 2023... Więcej »

Najważniejsze postanowienia z 8. sesji Podkomitetu ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC8)

25.10.2022

W najnowszym Biuletynie Ośrodka ds. IMO udostępniamy najważniejsze zagadnienia, które zostały poruszone w trakcie 8. sesji Podkomitetu ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC8). Więcej »

Podsumowanie udziału PRS w targach ExpoWelding 2022

24.10.2022

PRS uczestniczył w tegorocznej, 8. edycji targów po raz pierwszy jako jeden z wystawców. Był to dla naszego zespołu czas licznych spotkań i rozmów z potencjalnymi, ale i obecnymi klientami. Więcej »

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń energetycznych statków i obiektów pływających oraz transportu na statkach pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii

17.10.2022

Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie, w tym w urządzeniach i systemach energetycznych statków i obiektów pływających, spowodowały konieczność opracowania przez Polski Rejestr Statków S.A... Więcej »

PRS wystawcą na ExpoWELDING w Katowicach

12.10.2022

W dniach 18-20 października br. odbędzie się 8. edycja targów ExpoWelding. W tym roku PRS będzie jednym z wystawców na tym wydarzeniu. Więcej »

PRS o bezpieczeństwie masowców w Dry Cargo International

06.10.2022

We wrześniowym numerze Dry Cargo International ukazał się artykuł o działalności Polskiego Rejestru Statków w obszarze bezpieczeństw... Więcej »