XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - Wydział Prawa i Administracji UG, Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL - 50 LAT I CO DALEJ?

Gdańsk, 20.04.2023 r.

Uczestniczyliśmy w XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UG w Gdańsku, dnia 20 kwietnia 2023 r. Dr inż. Krzysztof Kołwzan, wziął udział w panelu III poświęconym tematyce zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki w praktyce, gdzie przedstawił prezentację na temat "Konwencja MARPOL 73/78 - Wymagania prawne w zakresie przeglądów i certyfikacji konwencyjnej statków, na przykładzie Polskiego Rejestru Statków, jako Uznanej Organizacji".

 
Program wystąpienia
  1. Konwencja MARPOL – aktualne prace IMO
  2. MARPOL – upoważnienia Administracji dla Uznanych Organizacji
  3. Kodeks dla Uznanych Organizacji (RecognizedOrganization - RO Code)
  4. Polski Rejestr Statków – zakres uznania przez Państwa bandery
  5. Przeglądy i certyfikacja statków w zakresie najnowszych wymagań IMO dot. efektywności energetycznej Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Link do przedstawionej prezentacji.