PRS SZKOLENIA

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 75 11 115
fax: +48 58 346 03 92
e-mail: dl@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PION NAUKOWO-BADAWCZY / RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION

Monika Warmowska-Gadzińska

Dyrektor Pionu Naukowo Badawczego
Research and Development Division Director

+48 58 75 11 248

monika.warmowska-gadzinska@prs.pl

Adam Dunikowski

Zastępca Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego/Research and Development Division Deputy Director

+48 58 75 11 109

adam.dunikowski@prs.pl