Oferta szkoleń online obejmuje wszystkie rodzaje szkoleń prowadzonych stacjonarnie:

  • w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE
  • dla armatorów
  • z techniki i technologii.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualna oferta szkoleń online
Wymagania Normy PN-EN 15224:2017 - 18.01.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 - 19.01.2021
Prace w przestrzeniach zamkniętych - 22.01.2021
Standard PRS „Protection – Reliability - Safety” - 29.01.2021
Wymagania normy ISO 9001:2015 - 04.02.2021
Pełnomocnik ZSZ ISO 9001:2015, PN-EN 15224: 2017, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia - 08-10.02.2021
Budowa i ocena stanu technicznego kontenerów - 15-16.02.2021
Wymagania ISO 22000:2018 - 19.02.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 - 22.02.2021
Auditor wewnętrzny SZBHP wg normy ISO 45001:2018 - 22-24.02.2021
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach działalności leczniczej ISO 31000:2018 - 01.03.2021
Omówienie wymagań systemu zarządzania ciągłością działania na podstawie ISO 22301 - 25-26.02.2021
Wymagania normy ISO 37001:2016 01.03.2021
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji - 02-03.03.2021
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 - 08-09.03.2021
Technologia naprawy stalowych kontenerów uniwersalnych - 11.03.2021
Auditor wewnętrzny SZJ wg normy ISO 9001:2015 - 18-19.03.2021
Auditor wewnętrzny SZBŻ WG ISO 22000:2018 - 18-19.03.2021
Wymagania SZŚ wg ISO 14001:2015 - 26.03.2021
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2015 - 29-31.03.2021
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, PN-EN 15224:2017 - 06-07.04.2021
Auditor wewnętrzny systemu HACCP - 22-23.04.2021
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 - 26-28.04.2021
Inspektor Ochrony Danych w podmiocie działalności leczniczej - 10-12.05.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 - 11.05.2021
Pełnomocnik ds SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 - 27-28.05.2021
Mapa procesów podstawą dobrze funkcjonującego systemu zarządzania - 10-11.06.2021