Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji.

Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe w obszarach, w których realizujemy procesy certyfikacji.

Oferujemy szkolenia w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE:

  • wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO,
  • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania, w tym jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
  • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
  • wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących oceny zgodności produktów,
  • procedury oznakowania CE.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie:
Wymagania normy ISO 45001:2018 - 26.08.2020
Auditor wewnetrzny SZBHP wg ISO 45001 - 26-28.08.2020
Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z ISO 9001 - 21-22.09.2020
Wymagania normy ISO 45001 - 06.10.2020
Auditor wiodący SZJ wg ISO 9001 nierejestrowany w IRCA - 12-15.10.2020
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 - 17-18.11.2020
Wymagania normy ISO 9001:2015 - 27.10.2020
Mapa procesów podstawą dobrze funkcjonującego systemu zarządzania - 05-06.11.2020