Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji.

Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe w obszarach, w których realizujemy procesy certyfikacji.

Oferujemy szkolenia w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE:

  • wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO,
  • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania, w tym jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
  • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
  • wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących oceny zgodności produktów,
  • procedury oznakowania CE.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie:
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w zgodzie z przepisami – RODO 14-15.01.2021
Wymagania Normy PN-EN 15224:2017 - 18.01.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 - 19.01.2021
Webinarium: Zmiany prawne dotyczące dokumentacji medycznej w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 - 20.01.2021
Standard PRS „Protection – Reliability - Safety” - 29.01.2021
Wymagania normy ISO 9001:2015 - 04.02.2021
Webinarium: Zastosowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 a praca zdalna w czasie kwarantanny czy izolacji - 21.01.2021
Pełnomocnik ZSZ ISO 9001:2015, PN-EN 15224: 2017, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia - 08-10.02.2021
Wymagania ISO 22000:2018 - 19.02.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 22.02.2021
Auditor wewnętrzny SZBHP wg normy ISO 45001:2018 - 22-24.02.2021
Omówienie wymagań systemu zarządzania ciągłością działania na podstawie ISO 22301 - 25-26.02.2021
Wymagania normy ISO 37001:2016 03.12.2020 - 01.03.2021
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach działalności leczniczej ISO 31000:2018 - 01.03.2021
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji - 02-03.03.2021
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 - 08-09.03.2021
Auditor wewnętrzny SZBŻ wg ISO 22000:2018 - 18-19.03.2021
Auditor wewnętrzny SZJ wg normy ISO 9001:2015 - 18-19.03.2021
Wymagania SZŚ wg ISO 14001:2015 - 26.03.2021
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2015 29-31.03.2021
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, PN-EN 15224:2017 - 06-07.04.2021
Auditor wewnętrzny systemu HACCP - 22-23.04.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 - 11.05.2021
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 - 26-28.04.2021
Inspektor Ochrony Danych w podmiocie działalności leczniczej - 10-12.05.2021
Pełnomocnik ds SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 - 27-28.05.2021
Mapa procesów podstawą dobrze funkcjonującego systemu zarządzania - 10-11.06.2021