Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji.

Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe w obszarach, w których realizujemy procesy certyfikacji.

Oferujemy szkolenia w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE:

  • wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO,
  • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania, w tym jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
  • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
  • wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących oceny zgodności produktów,
  • procedury oznakowania CE.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie:
Wymagania normy ISO 22000:2018 - 28.09.2021
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 - 12-13.10.2021
Inspektor Ochrony Danych w podmiocie działalności leczniczej - 25-27.10.2021
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 30.09 - 01.10.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 04.11.2021
Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 - 09-10.11.2021
Auditor wewnętrzny SZBHP wg normy ISO 45001:2018 - 16-17.11.2021
Auditor wiodący SZJ wg ISO 9001 nierejestrowany w IRCA 18-19.11 i 22-24.11.2021
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO45001:2018 08-10.12.2021