Szkolenia dla armatorów:

  • MLC 2006 w teorii i praktyce
  • Konwencja SOLAS
  • Konwencja MARPOL
  • przepisy państwa flagi a konwencje
  • rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
  • funkcjonowanie struktur IMO w Polsce
  • ILO, MLC
  • recykling statków
  • ocena bezpieczeństwa technicznego statku
  • wymagania dla urządzeń radiowych