Szkolenia dla armatorów podejmują, ale nie ograniczają się do poniższych tematów:

  • MLC 2006 w teorii i praktyce
  • Konwencja SOLAS
  • Konwencja MARPOL
  • przepisy państwa flagi a konwencje
  • rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
  • funkcjonowanie struktur IMO w Polsce
  • ILO, MLC
  • recykling statków
  • ocena bezpieczeństwa technicznego statku
  • wymagania dla urządzeń radiowych.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.