Szkolenia dla armatorów podejmują, ale nie ograniczają się do poniższych tematów:

  • MLC 2006 w teorii i praktyce;
  • Konwencja SOLAS;
  • Konwencja MARPOL;
  • przepisy państwa flagi a konwencje;
  • rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego;
  • funkcjonowanie struktur IMO w Polsce;
  • ILO, MLC;
  • recykling statków;
  • ocena bezpieczeństwa technicznego statku;
  • wymagania dla urządzeń radiowych.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie
Port State Control inspections and typical deficiencies raised by PSC officers - 25.07.2023