Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich (KON)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady nadzoru - Styczeń 2023 (tylko w wersji angielskiej) 01.01.2023 archive
2 Część II, Środki i urządzenia ratunkowe - styczeń 2024 01.01.2024 archive
3 Część III, Środki sygnałowe - luty 2022 11.02.2022 archive
4 Część IV, Urządzenia radiowe - styczeń 2024 01.01.2024 archive
5 Część V, Urządzenia nawigacyjne - styczeń 2024 01.01.2024 archive
6 Część VI, Urządzenia dźwignicowe - styczeń 2020 01.01.2020 archive
7 Część VII, Urządzenia połowowe - styczeń 2017 01.01.2017 archive
8 Część VIII, Sprzęt pożarniczy i sprzęt ucieczkowy - styczeń 2017 01.01.2017 archive
9 Część IX, Ochrona środowiska - styczeń 2024 01.01.2024 archive
10 Część X, Pomierzanie pojemności statków - lipiec 2016 01.07.2016 archive