Polski Rejestr Statków S.A. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Decyzją Rady IACS, ponowne włączenie PRS w poczet członków Stowarzyszenia nastąpiło z dniem 3 czerwca 2011 r.

PRS był członkiem IACS w latach 1970 – 2000. Powrót do Stowarzyszenia po 11-letniej przerwie zbiegł się z jubileuszem 75-lecia PRS.

Aktualny wykaz towarzystw należących do IACS dostępny jest na stronie: http://www.iacs.org.uk/about/members/