Pracownik administracyjny
PRS S.A. Placówka Ustka

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie zleceń od zleceniodawców, prowadzenie ich ewidencji, przekazywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
 • prowadzenie ewidencji wystawionych dokumentów z realizacji zleceń;
 • prowadzenie ewidencji poczty wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej placówki firmy;
 • zakładanie i ewidencja teczek dokumentów związanych z: jednostkami pływającymi, delegacjami służbowymi pracowników placówki, etc.;
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z systemem jakości;
 • redagowanie i wysyłanie pism;
 • planowanie i realizacja zaopatrzenia placówki w materiały biurowe, druki, środki czystości i inne wynikające z zarządzeń spółki;
 • sporządzanie zestawień miesięcznych, kwartalnych, rocznych dotyczących działalności placówki;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia placówki oraz księgozbioru technicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • min. 1 rok doświadczenia na stanowisku pracownika biurowego (mile widziana branża morska, stoczniowa);
 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnej obsługi dokumentacji;
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność.

Oferta ważna do odwołania


Pracownik recepcji
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres czynności:

 • przyjmowanie interesantów- kontrola dostępu do obiektów Spółki;
 • obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych;
 • prowadzenie terminarza sal konferencyjnych;
 • obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej ze Spółki;
 • dystrybucja korespondencji wewnątrz firmy według ustalonego schematu;
 • opisywanie faktur w zakresie przyporządkowanym stanowisku;
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office (głównie MS Excel);
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • samodzielność i dokładność;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym (przyjmowanie gości zagranicznych);
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Oferta ważna do odwołania


Pracownik remontowo-budowlany
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (preferowane budowlane);
 • doświadczenie w wykonywaniu prac remontowych;
 • umiejętność bieżących, drobnych napraw na obiekcie;
 • brak przeciwwskazań do wykonywania pracy fizycznej;
 • obowiązkowość, dokładność, terminowość wykonywanych zadań;
 • pozytywne nastawienie i dbałość o powierzone mienie;
 • posiadanie uprawnień SEP będzie dodatkowym atutem.

Zakres czynności:

 • wykonywanie prac remontowych (malowanie, gipsowanie, układanie wykładziny, montaż rolet);
 • usuwanie bieżących usterek na terenie obiektu (naprawy zamków, drobne prace hydrauliczne, wymiana żarówek, odpowietrzanie kaloryferów itp.);
 • reorganizacja w pomieszczeniach biurowych (np. ustawianie mebli);
 • dbanie o dobry wizerunek firmy.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie;
 • terminowe wynagrodzenie;
 • świadczenie zlecenia w dniach roboczych;
 • dobrą lokalizację.

Oferta ważna do odwołania


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.