UWAGA: Należy podać maksymalną wartość prądu uzyskiwaną z urządzenia lub urządzeń ładujących jednocześnie baterię akumulatorów umieszczonych w jednym pomieszczeniu lub skrzyni.

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumulatorowych podano w rozdziale 11.8 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich, Część VI Urządzenia Maszynowe i Urządzenia Chłodnicze.

Ekspertem w dziedzinie badań i oceny akumulatorów jest jednostka badawczo rozwojowa CLAIO - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.

Wersję off-line można pobrać tutaj, v. 1.0.


Autorzy: Piotr Boike & Daniel Czarkowski